ترجمه مدارک و گواهی (ولادت؛ ملیت و ...)

متقاضيان ترجمه مدارک و اسناد ديگر از قبيل سند ازدواج و طلاق , مدارک تحصيلي (ترجمه گواهي و مدارک تحصيلي دانشگاهي صادره داخل کشورنياز به مجوز وزارتخانه ذيربط دارد) , سند مالکيت و يا هر مدرک يا سندي که ترجمه آنها طبق مقررات بلامانع باشد مي توانند پس از ترجمه مدارک خود به زبان محل و يا زبان انگليسي نزد مترجم رسمي مستقر در حوزه نمايندگي و اخذ امضاء و مهر دادگستري يا وزارت امور خارجه محل ، آنها را به مرجع درخواست کننده ارايه نمايند.
در صورتي که متقاضي خواهان تاييد ترجمه توسط نمايندگي باشد مامور کنسولي پس از بررسي مدارک مي تواند نسبت به تاييد امضاء و مهر مقامات محل (براساس مقررات و با دريافت هزينه) اقدام نمايد.
ترجمه شناسنامه
مدارک لازم:
اصل شناسنامه جديد و تصوير کليه صفحات
تصوير گذرنامه ايراني يا درخواست حاوي مشخصات سجلي لاتين متقاضي
اصل قبض بانکي پرداخت هزينه ترجمه شناسنامه به حساب نمايندگي

تکمیل فرم مربوطه  

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر