شناسنامه و کارت ملی

 

 مدارک لازم:

تکميل پرسشنامه درخواست تعويض شناسنامه (نمونه شماره 7)

ارائه شرح کتبي چگونگي مخدوشه / آبديده / .... شدن شناسنامه

ارائه اصل شناسنامه مخدوشه / آبديده / ....

سه قطعه عکس 4*3 (باذکرمشخصات کامل سجلي در پشت عکسها)

اصل شناسنامه جديد پدر/ مادر/ همسر/ فرزندان (حداقل دو مورد)

اصل گذرنامه معتبر ايراني/ کارت پايان خدمت / گواهينامه رانندگي معتبر/ مدارک تحصيلي عکسدار ايراني/ ديگر مدارک عکسدار معتبر ايراني (حداقل دو مورد)

اصل مدارک مستند و معتبر محلي (کارت اقامت)

اصل قبض بانکي پرداخت هزينه تعويض شناسنامه به حساب کنسولي نمايندگي

دريافت فرم شماره 7

شرايط انجام کار:

تعويض شناسنامه هاي مخدوشه، آبديده، سوخته شده، پاره شده، کثيف شده، خط خورده، مجعول، مستعمل، اجراي احکام دادگاهها و يا هر شناسنامه اي که نياز به تعويض داشته باشد مانند بخش "تعويض شناسنامه نمونه قديم" عمل مي شود با اين تفاوت که همراه مدارک مورد نياز اصل شرح کتبي چگونگي مخدوشه/ آبديده / ... شدن به مامور کنسولي ارائه مي گردد. 

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر