رجوع به تابعیت اصلی (خارجی)

 

بر اساس ماده 986 قانون مدني، بانوي خارجي که در نتيجه ازدواج با مرد ايراني تابعيت ايران را کسب کرده است، پس از طلاق يا فوت شوهر ايراني مي تواند به تابعيت اول خود رجوع نمايد مشروط بر اينکه وزارت امور خارجه ايران را کتباً مطلع نمايد. چنانچه مشمول اين ماده داراي اولاد کمتر از 18 سال بوده و بر اثر فوت شوهر ايراني متقاضي رجوع به تابعيت اصلي باشد تا رسيدن فرزندان وي به سن قانوني، نمي تواند درخواست صدور موافقتنامه رجوع به تابعيت اصلي را بنمايد.

مدارک لازم:

تکميل، امضاء و ارائه يک نسخه درخواست نامه رجوع به تابعيت اصلي (نمونه شماره 6)

تکميل، امضاء و ارايه يک نسخه تعهد نامه مالياتي ، گمرکي و بانکي (نمونه شماره 7)

اصل و يک نسخه تصوير شناسنامه ايراني

اصل و يک نسخه تصوير صفحات پرشده گذرنامه ايراني

اصل و يک نسخه تصوير سند ازدواج ايراني

اصل و يک نسخه تصوير سند طلاق يا اصل برگ خلاصه رونوشت وفات شوهر

اصل و 2 نسخه تصوير گذرنامه خارجي (يا هرگونه مدرک ديگري که تابعيت خارجي متقاضي را ثابت مي نمايد)

12 قطعه عکس 4*6 جديد و يکنواخت (تمام رخ با زمينه روشن , بدون کلاه , عينک و شال گردن) متقاضي اصل قبض بانکي پرداخت هزينه تصديق درخواست نامه رجوع به تابعيت اصلي و تعهد نامه مالياتي ، گمرکي و بانکي (به ارز محل)

 روش انجام کار:

الف - متقاضي مي بايست نسبت به تکميل، امضاء و ارائه 1 نسخه درخواست نامه رجوع به تابعيت اصلي (نمونه شماره 6) و يک نسخه تعهد نامه مالياتي، گمرکي و بانکي (نمونه شماره 7) به صورتي دقيق، کامل، خوانا و به زبان فارسي اقدام نمايد. تصاوير مدارک مورد نياز مي بايست کاملاً روشن و خوانا باشند.

ب - چنانچه مندرجات هر يک از مدارک مخدوش يا داراي اشکال باشد پذيرش و بررسي مدارک تا رفع اشکال به تعويق خواهد افتاد.

پ - مأمور کنسولي پس از دريافت مدارک، نسبت به تصديق و نقش تمبر درخواست نامه رجوع به تابعيت اصلي و تعهد نامه مالياتي ، گمرکي و بانکي اقدام و آنها را طي نامه اي به اداره تابعيت و امور پناهندگان وزارت امور خارجه ايران ارسال مي نمايد.

ت - اداره تابعيت و امور پناهندگان پس از وصول مدارک، تشکيل پرونده و انجام اقدامات و بررسيهاي لازم، در صورتي که درخواست رجوع به تابعيت اصلي متقاضي مورد پذيرش قرار گيرد نسبت به صدور و ارسال موافقتنامه بازگشت به تابعيت اصلي (نمونه شماره 8) اقدام خواهد نمود.

دريافت فرم شماره 8

ث - بخش تابعيت نمايندگي نيز پس از دريافت هزينه تمبر موافقتنامه بازگشت به تابعيت اصلي و همچنين اخذ اصل مدارک ايراني متقاضي (شناسنامه، گذرنامه و کارت ملي) نسبت به تحويل موافقتنامه مزبور به متقاضي اقدام مي نمايد.

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر