موافقتنامه اختیار تابعیت زوج

 

بر اساس تبصره 1ماده 987 قانون مدني هر گاه قانون تابعيت مملکت زوج (مرد خارجي) ، زن (ايراني) را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت شوهر مخير بگذارد در اين مورد زنان ايراني که بخواهند تابعيت مملکت زوج را دارا شوند و علل موجهي هم مانند حفظ وحدت تابعيت خانواده براي تقاضاي خود در دست داشته باشند، در اين صورت مي توانند اظهاريه قبول تابعيت زوج تنظيم و همراه پذيرش دولت متبوع شوهر خويش به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور ارايه تا براي بررسي و انجام اقدام لازم به اداره تابعيت و امور پناهندگان وزارت امور خارجه ارسال نمايد.

مدارک لازم:

تکميل، امضاء و ارايه 3 نسخه اظهاريه قبول تابعيت زوج (نمونه شماره 11)

 تکميل، امضاء و ارايه يک نسخه تعهد نامه مالياتي ، گمرکي و بانکي (نمونه شماره 7)

 تکميل، امضاء و ارايه و يک نسخه تقاضا نامه خروج از تابعيت (نمونه شماره 12)

 اصل و يک نسخه تصوير مدرک پذيرش دولت متبوع شوهر

 اصل و يک نسخه تصوير شناسنامه ايراني متقاضي

 اصل و يک نسخه تصوير گذرنامه ايراني متقاضي

 اصل و دو نسخه تصوير سند ازدواج و پروانه زناشويي

 اصل و دو نسخه تصوير گذرنامه خارجي متقاضي (يا هرگونه مدرک ديگري که تابعيت خارجي متقاضي را ثابت مي نمايد)

 اصل و دو نسخه تصوير گذرنامه يا مدارک هويت خارجي شوهر

 10 قطعه عکس 4*6 با حجاب، جديد و يکنواخت متقاضي

 اصل قبض بانکي پرداخت هزينه تصديق 3 نسخه اظهاريه قبول تابعيت ايران ، يک نسخه تعهد نامه مالياتي، گمرکي و بانکي و يک نسخه تقاضا نامه خروج از تابعيت (به ارز محل)

 روش انجام کار:

الف - متقاضي مي بايست نسبت به تکميل، امضاء و ارايه 3 نسخه اظهارنامه قبول تابعيت زوج (نمونه شماره 11)، يک نسخه تعهد نامه مالياتي، گمرکي و بانکي (نمونه شماره 7) و يک نسخه تقاضا نامه خروج از تابعيت (نمونه شماره 12) به صورت دقيق، کامل، خوانا و به زبان فارسي اقدام نمايد. براي تسريع در ارائه مدارک، متقاضي مي تواند از يک نسخه اظهاريه که به طور دقيق تکميل شده (قبل از امضاء) دو نسخه تصوير خوانا تهيه و پس از امضاء تحويل نمايد. تصاوير مدارک مورد نياز مي بايست کاملاً روشن و خوانا باشند.

ب - چنانچه مندرجات هر يک از مدارک مخدوش يا داراي اشکال باشد پذيرش و بررسي مدارک تا رفع اشکال به تعويق خواهد افتاد.

پ - مامور کنسولي پس از دريافت مدارک، نسبت به تصديق 3 نسخه اظهاريه قبول تابعيت ايران، يک نسخه تعهد نامه مالياتي، گمرکي و بانکي و يک نسخه تقاضا نامه خروج از تابعيت اقدام وآنها را طي نامه اي به اداره تابعيت و امور پناهندگان وزارت امور خارجه ارسال مي نمايد.

ت - اداره تابعيت و امور پناهندگان پس از وصول مدارک، تشکيل پرونده، انجام اقدامات و بررسيهاي لازم، در صورت موافقت با درخواست متقاضي، به استناد تبصره الف ماده 987 نسبت به صدور موافقتنامه اختيار تابعيت زوج (نمونه شماره 13) و ارسال آن به نمايندگي درخواست کننده اقدام خواهد نمود.

ث - بخش تابعيت نمايندگي پس از اخذ اصل مدارک ايراني (شناسنامه، گذرنامه و کارت ملي)، موافقتنامه مزبور را تحويل متقاضي مي نمايد.

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر