شناسائی تابعیت خارجی

 

ماده 989 قانون مدني : هر تبعه ايراني که بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ 1280 شمسي تابعيت خارجي تحصيل کرده باشد، تابعيت خارجي او کان لم يکن بوده و تبعه ايران شناخته مي شود ، ولي در عين حال ، کليه اموال غير منقوله او با نظارت مدعي العموم محل بفروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش قيمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن هاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هر گونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود.

تبصره :

هيئت وزيران مي تواند بنا به مصالحي به پيشنهاد وزارت امور خارجه تابعيت خارجي مشمولين اين ماده را به رسميت بشناسد. به اين گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ايران يا اقامت مي توان داد.

در صورتي که مشمول اين ماده خواستار شناسايي تابعيت خارجي خود باشد مي بايست نسبت به تهيه و ارائه مدارک زير اقدام نمايد.

تقاضانامه کتبي شامل خلاصه شرح حال، مشخصات، علت و چگونگي کسب تابعيت خارجي و يک نسخه تصوير آن

تکميل، امضاء و ارائه يک نسخه تعهد نامه مالياتي، گمرکي و بانکي توسط متقاضي (نمونه شماره 7)

12 قطعه عکس 4*6 (تمام رخ، جديد و يکنواخت) متقاضي

12 قطعه عکس 9*6 (جديد، يکنواخت و با حجاب) دسته جمعي همسر و فرزندان

اصل شناسنامه ايراني و يک نسخه تصوير تمام صفحات آن

اصل گذرنامه ايراني و يک نسخه تصوير تمام صفحات نوشته شده آن

اصل گذرنامه خارجي و يا هر مدرک دال بر تابعيت خارجي و يک نسخه تصوير آن

دريافت فرم شماره 7

 روش انجام کار:

الف - متقاضي مي بايست تقاضا و تعهد نامه مالياتي، گمرکي و بانکي (نمونه شماره 7) را به صورت دقيق، کامل، خوانا و به زبان فارسي تکميل نمايد. تصاوير مدارک مورد نياز مي بايست کاملاً روشن و خوانا باشند. ب - چنانچه مندرجات هر يک از مدارک مخدوش يا داراي اشکال باشد پذيرش و بررسي مدارک تا رفع اشکال به تعويق خواهد افتاد.

ب - چنانچه مندرجات هر يک از مدارک مخدوش يا داراي اشکال باشد پذيرش و بررسي مدارک تا رفع اشکال به تعويق خواهد افتاد.

پ - مامور کنسولي پس از دريافت مدارک و تاييد امضاي متقاضي روي برگ تعهد نامه مالياتي، گمرکي و بانکي، آنها را طي نامه اي به اداره تابعيت و امور پناهندگان وزارت امور خارجه ايران ارسال مي نمايد.

ت- اداره تابعيت و امور پناهندگان پس از وصول مدارک نسبت به تشکيل پرونده و انجام بررسيهاي لازم مبادرت خواهد نمود. در صورت پذيرش درخواست متقاضي، نسبت به صدور سند شناسايي تابعيت خارجي (نمونه شماره 16) و ارسال آن به نمايندگي درخواست کننده اقدام خواهد شد.

ث - بخش تابعيت نمايندگي نيز پس از دريافت سند، مطابق مقررات نسبت به تحويل آن به متقاضي اقدام مي نمايد.

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر