مدعی تابعیت ایران (مشمول بند 2 ماده 976)

 

در برخي کشورها ممکن است افرادي که سن آنها بالاي 18 سال مي باشد به بخش کنسولي نمايندگي مراجعه و ضمن ارائه مدارک مستند ادعاي تابعيت جمهوري اسلامي ايران و درخواست صدور شناسنامه ايراني را نمايند. به استناد بند 2 ماده 976 قانون مدني کساني که پدر آنها ايراني است اعم از اين که در ايران يا در خارجه متولد شده باشند تبعه ايران محسوب مي شوند. بر اساس مقررات مربوط به صدور شناسنامه ، چنانچه اين گونه افراد قبل از رسيدن به سن 18 سال به نمايندگي مراجعه و درخواست صدور شناسنامه نمايند جهت آنان شناسنامه صادر و تحويل مي گردد. براي اطلاع از نحوه صدور شناسنامه به بخش "صدور شناسنامه" مراجعه نماييد.

 مراجعه به بخش صدور شناسنامه

اما اگر اين افراد پس از رسيدن به سن 18 سال به نمايندگي مراجعه و درخواست صدور شناسنامه نمايند ، در صورتي که متولد همان کشور محل استقرار نمايندگي باشند و شرايط و مدارک مندرج در بخش صدور شناسنامه را دارا باشند ، مأمور کنسولي پس از دريافت مدارک لازم، مراتب را به اداره سجلات و احوال شخصيه وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران منعکس و تا زمان دريافت پاسخ منتظر خواهد ماند. در صورتي که پدر (ايراني) متقاضي در قيد حيات نباشد، مدعي (متقاضي صدور شناسنامه ايراني) مي بايست حکم اثبات نسب و ديگر مدارک و مستندات خود را به منظور تاييد تابعيت ايراني به مأمور کنسولي ارائه تا به اداره تابعيت و امور پناهندگان وزارت امور خارجه ايران ارسال و پاسخ لازم دريافت نمايد.

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر