تحصیل تابعیت جمهوری اسلامی ایران

 

ماده 979 قانون مدني :

اشخاصي که داراي شرايط ذيل باشند مي توانند تابعيت ايران را تحصيل کنند:

1) به سن هجده سال تمام رسيده باشند.

2) پنج سال اعم از متوالي يا متناوب در ايران ساکن بوده باشند.

3) فراري از خدمت نظامي نباشند.

4) در هيچ مملکتي به جنحه مهم يا جنايت غير سياسي محکوم نشده باشند.

در مورد فقره دوم اين ماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ايران در حکم اقامت در خاک ايران است.

 مدارک لازم:

تکميل، امضاء و ارائه يک نسخه پرسشنامه متقاضيان تحصيل تابعيت ايران(نمونه شماره 3)

اصل و دو نسخه تصوير آخرين مدرک تحصيلي متقاضي

اصل و دو نسخه تصوير مدارک هويت و تابعيت متقاضي (و همسر و فرزندان)

12 قطعه عکس 4*6 جديد و يکنواخت (تمام رخ با زمينه روشن , بدون کلاه , عينک و شال گردن) متقاضي

12 قطعه عکس (9*6) دسته جمعي همسر و فرزندان کمتر از 18 سال (چنانچه تبعه خارج باشند)

اصل و دو نسخه تصوير سند ازدواج

 روش انجام کار:

الف- متقاضي مي بايست نسبت به تکميل، امضاء و ارائه 1 نسخه پرسشنامه متقاضيان تحصيل تابعيت ايران (نمونه شماره3) به صورتي دقيق، کامل، خوانا و به زبان فارسي اقدام نمايد. تصاوير مدارک مورد ارائه مي بايست کاملاً روشن و خوانا باشند.

ب - چنانچه مندرجات هر يک از مدارک مخدوش يا داراي اشکال باشد پذيرش و بررسي مدارک تا رفع اشکال به تعويق خواهد افتاد.

پ - مأمور کنسولي پس از دريافت مدارک و انجام مصاحبه حضوري با متقاضي تحصيل تابعيت ايران، تصوير آنها را طي نامه اي به اداره تابعيت و امور پناهندگان وزارت امور خارجه ايران ارسال مي نمايد.

ت - اصل مدارک متقاضي (تحصيلي ، سند ازدواج ، هويت و تابعيت) به وي اعاده خواهد شد.

ث - اداره تابعيت و امور پناهندگان پس از وصول مدارک ، تشکيل پرونده و انجام اقدامات و بررسيهاي لازم، در صورتي که درخواست تحصيل تابعيت متقاضي مورد پذيرش قرار گيرد مراتب را به نمايندگي درخواست کننده اعلام تا نسبت به اخذ 3 نسخه اظهاريه تحصيل تابعيت ايران (نمونه شماره 4) از متقاضي و ارسال آنها به مرکز اقدام نمايد.

ج - مامور کنسولي پس از دريافت 3 نسخه اظهاريه تکميل و امضاء شده مورد اشاره به همراه اصل قبض بانکي پرداخت هزينه تصديق (براي هر 3 نسخه و به ارز محل) نسبت به تاييد آنها اقدام و مجدداً به اداره تابعيت و امور پناهندگان ارسال مي نمايد.

چ - اداره تابعيت و امور پناهندگان پس از وصول 3 نسخه اظهاريه مورد اشاره ، براي متقاضي، همسر و فرزنداني که در حين تقاضاي تحصيل تابعيت ايران کمتر از 18 سال داشته اند سند تابعيت (نمونه شماره 5) صادر و به نمايندگي درخواست کننده ارسال تا تحويل متقاضي گردد. از طرف ديگر مراتب صدور سند تابعيت را طي نامه اي به سازمان ثبت احوال کشور ابلاغ تا نسبت به صدور شناسنامه ايراني براي ايشان اقدام نمايد.

ح - نمايندگي پس از دريافت سند ، مراتب را به متقاضي اعلام خواهد نمود تا ضمن مراجعه و ارايه اصل مدارک خارجي خود، همسر و فرزندان و اصل قبض بانکي پرداخت هزينه نقش تمبر، سند تابعيت خود را دريافت نمايد. سند پس از نقش تمبر و در مقابل دريافت اصل مدارک هويت خارجي تحويل متقاضي مي شود. مدارک هويت خارجي اخذ شده همراه نامه اي به اداره تابعيت و امور پناهندگان ارسال تا طي يادداشتي به سفارت دولت متبوع سابق وي در تهران فرستاده شود. (موضوع ماده 984 قانون مدني) بر اساس ماده 985 تحصيل تابعيت ايراني پدر به هيچ وجه در باره اولاد او که در تاريخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسيده اند موثر نمي باشد.

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر