اجازه خروج دانشجوئی

 

مهر اجازه خروج بطور رايگان در گذرنامه [دانشجويان واجد شرايط] درج ميگردد.

مدارك لازم:

۱- درخواستنامه تكميل شده شماره [۴۰۲] برای اجازه خروج دانشجوئی

۲- درخواستنامه تكميل شده برای همسر و فرزندان ( در صورت تأهل)

۳- اصل گذرنامه دانشجو

۴- اصل گذرنامه همسر و فرزندان (در صورت تاهل)

۵- گواهی اشتغال به تحصيل

۶- ريز نمرات دانشگاهی

۷- دو قطعه عکس جديد ۴×۳ تمام رخ، بدون کلاه و عينک و با زمينه سفيد که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامی باشد

۸ - تکمیل پرسشنامه شماره [۴۰۱] برای تشکیل پرونده دانشجوئی

يادآوری: دانشجو می تواند حداكثر دوبار در سال از مهر اجازه خروج دانشجوئی استفاده نمايد. بديهی است فاصله زمانی بين درج دو مهر نبايستی از سه ماه كمتر باشد.

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر