تخفیف بلیط هواپیمائی

 

نحوه اخذ معرفي نامه براي استفاده از مزاياي تخفيف بليط هواپيما براي دانشجويان

براساس مصوبه دولت جمهوري اسلامي ايران , دانشجويان مورد تاييد وزارت علوم, تحقيقات و فنآوري و يا وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکي مي تواننداز تخفيف  بليط هواپيمائي استفاده نمايند .. چنانچه حائز شرايط مشروحه ذيل هستيد با مراجعه به بخش کنسولي مي توانيد نسبت به اخذ معرفي نامه براي دفتر نمايندگي هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران درآمستردام  اقدام فرمائيد .

 مدارک و شرايط لازم :

 الف ) کسانيکه مراحل تشکيل پرونده دانشجوئي در وزارت علوم و يا بهداشت را طي نموده ويا بورسيه ميباشندو  هم اکنون با اخذ مجوز لازم از مزايا و تسهيلات غير ارزي استفاده مي نمايند :

 1.تکميل فرم تخفيف بليط دانشجوئي 

2.تصوير گذرنامه معتبر جمهوري اسلامي ايران

3.گواهي اشتغال به تحصيل در دانشگاه با ذكر سال شروع به تحصيل، رشته و مقطع تحصيلي به زبان انگليسي  بانضمام اصل ريز نمرات اخذ شده هر سال تحصيلي

ب) کسانيکه فاقد پرونده دانشجوئي بوده و تاکنون مجوز استفاده از تسهيلات غير ارزي را از وزارت علوم و يا بهداشت دريافت ننموده اند .

اينگونه اشخاص مي بايستي در مرحله اول و با ارائه مدارک لازمه (مشروح در زير) تشکيل پرونده داده و مجوز لازم را اخذ نمايند .

 مدارك لازم جهت دانشجويان شاغل به تحصيل در رشته هاي غير پزشکي

1-درخواستنامه تكميل شده شماره  [401] براي تشکيل پرونده دانشجوئي

2-اصل  گواهي ثبت نام در دانشگاه با ذكر سال شروع به تحصيل، رشته و مقطع تحصيلي به زبان انگليسي 

بانضمام : اصل  ريز نمرات اخذ شده هر سال تحصيلي و گواهي آخرين مدرک تحصيلي اخذ شده 

3- نسخه  تصوير صفحات نوشته شده و پرشده  گذرنامه معتبر دانشجو و آخرين خروج از کشور

4- رعايت مقررات نظام وظيفه عمومي (داشتن كارت پايان خدمت، معافيت دائم يا معافيت تحصيلي و ارسال 2 نسخه از تصوير کارت )

 5- نسخه تصوير  گذرنامه همسر و فرزندان و مدارک اقامتي (درصورت تأهل)

گواهي خروج مجاز از كشور(فقط درصورتيکه اولين خروج در گذرنامه جديد درج نشده باشد)

6- تصوير گواهي اجازه اقامت دانشجوئي  در هلند ( کارت دانشجوئي و کارت اقامت هلند)

  توجه :نوع کارت اقامت هلند براساس تحصيل در دانشگاه ( اقامت تحصيلي ) صادر شده باشد

7- نسخه تصوير کامل شناسنامه دانشجو

8- نسخه تصوير شناسنامه همسر و فرزندان (درصورت تاهل)

9- دو قطعه عکس جديد 4×3تمام رخ، بدون کلاه و عينک و با زمينه سفيد که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامي باشد

10 - تصوير حكم اعزام و يا معرفي نامه وزارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (براي دانشجويان بورسيه)

 مدارك لازم جهت دانشجويان شاغل به تحصيل در رشته هاي پزشکي

1- درخواستنامه تكميل شده شماره  [ 401 ]  براي تشکيل پرونده دانشجوئي

2- اصل  گواهي ثبت نام در دانشگاه با ذكر سال شروع به تحصيل، رشته و مقطع تحصيلي به زبان انگليسي 

بانضمام :

 اصل  ريز نمرات اخذ شده هر سال تحصيلي

 گواهي آخرين مدرک تحصيلي اخذ شده 

 تصوير ديپلم و پيش دانشگاهي ( آخرين مدرک تحصيلي داخل کشور)

3- نسخه  تصوير صفحات نوشته شده و پرشده  گذرنامه معتبر دانشجو و آخرين خروج از کشور

4- رعايت مقررات نظام وظيفه عمومي (داشتن كارت پايان خدمت، معافيت دائم يا معافيت تحصيلي و ارسال 2 نسخه از تصوير کارت )

 1 نسخه تصوير  گذرنامه همسر و فرزندان و مدارک اقامتي (درصورت تأهل)

5- گواهي خروج مجاز از كشور(فقط درصورتيکه اولين خروج در گذرنامه جديد درج نشده باشد)

6- تصوير گواهي اجازه اقامت دانشجوئي  در هلند ( کارت دانشجوئي و کارت اقامت هلند)

  توجه :نوع کارت اقامت هلند براساس تحصيل در دانشگاه ( اقامت تحصيلي ) صادر شده باشد

7- نسخه تصوير کامل شناسنامه دانشجو

8- نسخه تصوير شناسنامه همسر و فرزندان (درصورت تاهل)

9- دو قطعه عکس جديد 4×3 تمام رخ، بدون کلاه و عينک و با زمينه سفيد که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامي باشد

10- تصوير حكم اعزام و يا معرفي نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  (براي دانشجويان بورسيه)

طبق اعلام وزارت بهداشت . درمان و آموزش پزشکي

دانشجويان مقاطع تخصص و PhD  و ( دانشجوياني که داراي اقامت غير تحصيلي مي باشند ) ملزم به سپردن تعهدات لازم جهت بازگشت به کشور مي باشند که به منظور انجام امور مربوطه مي بايست والدين يا نماينده قانوني خود رابه مرکز امور دانشجوئي - وزارت بهداشت . درمان و آموزش پزشکي معرفي نمايند

لطفا در تکميل و تحويل مدارک دقت لازم اعمال گردد .

 توضيحات :

کساني که مدارک خود را به هنگام حضور در سفارت تحويل مي دهند و در خواست تاييد و سپس ارسال مدارک و يا نامه تخفيف بليط دارند ، ارائه پاکت پستي ضروري است .

اعتبار اين معرفي نامه حداکثر يک ماه پس از صدور مي باشد .

در صورت مفقود شدن نسخه ديگري از معرفي نامه صادر نخواهد شد. بديهي است نسخه دوم به عنوان دومين درخواست دانشجو محسوب مي گردد

توجه : پس از ارسال مدارک به ايران و اخذ مجوز از اداره امور دانشجوئي و بورسها وزارت امور خارجه , ساير درخواستهاي متقاضي (از قبيل اخذ معرفي نامه براي بليط نيم بها, مهر خروجي دانشجوئي, تمديد و يا صدور رايگان گذرنامه) قابل اقدام خواهد بود .

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر