تائید مدارک دانشجوئی

 


تأیید مدارک دانشجوئی

تأييد مدارك دانشجوئی:

       مدارك زير توسط سفارت برای تمامی دانشجويان تأييد می گردد:

 الف) گواهی ثبت نام در دانشگاه (در صورت بارگذاری در سامانه تاک و آوردن پرینت برگه مربوط به کد رهگیری)؛

ب) گواهی اشتغال به تحصيل (در صورت بارگذاری در سامانه تاک و آوردن پرینت برگه مربوط به کد رهگیری)؛

ج) ريز نمرات دانشگاهی (در صورت بارگذاری در سامانه تاک و آوردن پرینت برگه مربوط به کد رهگیری)؛

د) مدارك فارغ‌التحصيلی (در صورت بارگذاری در سامانه تاک و آوردن پرینت برگه مربوط به کد رهگیری)؛

هـ ) تصوير اجازه اقامت معتبر؛

و) تصوير صفحات گذرنامه.

مدارك لازم:

۱- ارائه اجازه نامه دانشجو به انضمام کارت اقامت جهت استعلام از دانشگاه محل تحصیل دانشجو؛

2- درخواستنامه تكميل شده شماره [۴۰۵] که مورد درخواست در آن مشخص شده باشد؛

3- اصل مدرك که به تائيد وزارت امور خارجه بلژيک رسيده باشد و يک برگ تصوير آن.

توجه:

الف) دانشجویانی که همزمان با شروع تحصیل خود تشکیل پرونده دانشجوئی داده و پیشرفت تحصیل خود را بطور سالانه به تائید سفارت رسانده‌اند نیازی به تائید مدراک توسط وزارت خارجه بلژیک ندارند.

ب) دانشجويان اعزامی رشته‌های پزشکی، پيرا پزشکی و رشته‌های وابسته بايد کليه مدارک و گواهی‌های تحصيلی خود را پس از تائيد سفارت محل تحصيل و نهاد اعزام‌کننده در ايران به مرکز امور دانشجوئی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمايند.

4- يک پاكت برای برگشت اصل مدارک، با تمبر كافی برای پست سفارشی که نشانی درخواست کننده بر روی آن درج شده باشد.

  

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر