درخواست نصب قیم موقت(صغار)

 صدور قیم نامه موقت:

در صورت فوت پدر، جد پدري مولود و وصي منصوب، نزديکترين اقرباي فرد محتاج به قيم مي‌تواند به سمت قيم موقت منصوب گردد. (درصورت داشتن صلاحيت، مادر طفل اولويت دارد). در اين زمینه لازم است فرم مربوطه تکميل و شخصي که قرار است بعنوان قيم موقت منصوب شود، با ارائه مدارک زير در نمايندگي حضورداشته باشد.

 

مدارک مورد نياز :

1- تکميل فرم درخواست متقاضی صدور قیم نامه موقت ، متضمن آدرس و شماره تلفن محل کار و محل سکونت؛

2- ارائه اصل شناسنامه متوفي؛

3- ارائه اصل شناسنامه قيم؛

4- ارائه اصل  شناسنامه صغار؛

5- ارائه اصل سند ازدواج والدين صغار؛

6- ارائه اصل گواهی فوت جد پدری.

 


 


 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر