تسجیل اسناد و اوراق تجاری (تائید مدارک خارجی)

 

  اوراق و اسناد تجاری بطور معمول در اشکال زیر برای تسجیل ارائه می شوند :

گواهی منشاء

صورت حساب

گواهی بهداشت یا آنالیز

گواهی حمل

وکالتنامه

تصدیق اعتبار و سرمایه شرکتها و یا بازرگانان

تصدیق شرکت نامه

انتخاب نماینده

مدارک لازم :

1 - اصل اوراق و اسناد تجاری که از سوی وزارت امور خارجه یا اتاق بازرگانی یا مراجع ذی صلاح محل مورد تصدیق قرار گرفته اند 

2 - پرداخت هزینه تسجیل اسناد براساس تعرفه تعیین شده در نمایندگی با کارت بانکی

شرایط انجام کار:

مهر و امضای مراجع ذی صلاح محل ذیل اسناد می بایست معتبر و با نمونه مهر و امضای موجود در آرشیو بخش کنسولی سفارت کاملا مطابقت داشته باشند .

تسجیل مدارک مخدوشه یا دارای خط خوردگی و لاک گرفتگی مجاز نمی باشند.

چنانچه صورتحساب فروش فاقد جمع بهای کالا باشد و یا درخواست تسجیل گواهی مبداء و گواهی بهداشتی یا آنالیز بدون ارائه صورتحساب باشد بر اساس مقررات حداکثر هزینه مندرج در تعرفه کنسولی از متقاضی تسجیل اخذ می گردد.

بابت تسجیل نسخه های دوم و سوم و یا بیشتر ( صورتحساب ، گواهی منشاء و ... که با حروف C و b و ... علامت گذاری شده و همانند نسخه اول می باشد ) فقط معادل 10 درصد تعرفه تعیین شده برای اصل اوراق دریافت می شود.

بدیهی است این گونه اوراق نیز می بایست همانند اصل آنها دارای مهر و امضای معتبر مراجع یاد شده در بالا باشند.

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر