تسجیل اسناد و اوراق تجاری

 

  اوراق و اسناد تجاری بطور معمول در اشکال زیر برای تسجیل ارائه می شوند :

گواهی منشاء

صورت حساب

گواهی بهداشت یا آنالیز

گواهی حمل

وکالتنامه

تصدیق اعتبار و سرمایه شرکتها و یا بازرگانان

تصدیق شرکت نامه

انتخاب نماینده

مدارک لازم :

1 - اصل اوراق و اسناد تجاری که از سوی وزارت امور خارجه یا اتاق بازرگانی یا مراجع ذی صلاح محل مورد تصدیق قرار گرفته اند به همراه یک نسخه تصویر خوانا از کلیه مدارک ارائه شده

2 - ارائه اصل قبض بانکی پرداخت هزینه تسجیل اسناد بر اساس تعرفه تعیین شده به حساب کنسولی سفارت

شرایط انجام کار:

مهر و امضای مراجع ذی صلاح محل ذیل اسناد می بایست معتبر و با نمونه مهر و امضای موجود در آرشیو بخش کنسولی سفارت کاملا مطابقت داشته باشند .

تسجیل مدارک مخدوشه یا دارای خط خوردگی و لاک گرفتگی مجاز نمی باشند.

چنانچه صورتحساب فروش فاقد جمع بهای کالا باشد و یا درخواست تسجیل گواهی مبداء و گواهی بهداشتی یا آنالیز بدون ارائه صورتحساب باشد بر اساس مقررات حداکثر هزینه مندرج در تعرفه کنسولی از متقاضی تسجیل اخذ می گردد.

بابت تسجیل نسخه های دوم و سوم و یا بیشتر ( صورتحساب ، گواهی منشاء و ... که با حروف C و b و ... علامت گذاری شده و همانند نسخه اول می باشد ) فقط معادل 10 درصد تعرفه تعیین شده برای اصل اوراق دریافت می شود.

بدیهی است این گونه اوراق نیز می بایست همانند اصل آنها دارای مهر و امضای معتبر مراجع یاد شده در بالا باشند.

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر