معافیت پزشکی

معافيت پزشکي

 با عنایت به هماهنگي های به عمل آمده با سازمان وظيفه عمومي ناجا، کليه متقاضيان معافيت پزشکي مي‌توانند با مراجعه به نمایندگي‌های جمهوری اسلامي ایران در کشور محل اقامت خود با تکميل فرم‌های مربوطه و نيز تحویل مدارک پزشکي معتبر اقدام نمایند. متقاضيان توجه داشته باشند که مدارک ارائه شده (گذرنامه، شناسنامه، کارت ملي و مدارک پزشکي و .....) ابتدا توسط نمایندگي جمهوری اسلامي ایران در کشور محل اقامت تأیيد و توسط نمایندگي به سرکنسولگری جمهوری اسلامي ایران در مونيخ ارسال خواهد شد. آن سرکنسولگری اسناد پزشکي را به پزشکان منتخب جهت بررسي اوليه ارسال خواهد کرد تا پزشک مربوطه نظریه خود را راجع به بيماری متقاضي در چهارچوب مقررات سازمان وظيفه عمومي ناجا) آیين‌نامه معاینه و معافيت پزشکی _ مندرج در پایين همين صفحه)، اعلام نماید. چنانچه بيماری مشمول در چهارچوب مقررات نظام وظيفه تشخيص داده شود، تاریخ برای حضور متقاضي در مونيخ معين خواهد گردید. مشمول موظف است در تاریخ تعيين شده در مونيخ جهت معاینات الزاماً حضور یابد. بدیهي است مدارک پس از نظریه نهایي پزشک و تأیيد توسط آن سرکنسولگری از طریق وزارت امور خارجه به سازمان وظيفه عمومي جهت بررسي و صدور کارت معافيت ارسال خواهد شد. ضمناً متقاضي باید برای پيگيری در ایران از طریق انتخاب وکيل (پدر، مادر و یا دیگر بستگان و آشنایان) اقدام نماید که در این صورت دیگر نيازی به حضور متقاضي در کميسيونهای پزشکي ایران نخواهد بود.


مدارك مورد نیاز جهت تشكیل پرونده معافیت پزشكی:

1- اصل گواهي پزشکي مبني بر تائيد نوع بيماری پس از تأیید پزشک معتمد نمایندگی و وزارت امور خارجه بلژیک:

2- هشت قطعه عکس3×2 رنگي، با زمينه روشن، تمام رخ و پشت نویسي شده متقاضي؛

3- ارائه اصل شناسنامه و دو سری کپي از تمام صفحات آن؛

4- ارائه اصل کارت ملي و دو سری کپي ازآن؛

5- ارائه اصل گذرنامه و دو سری کپي از صفحه اول آن؛

6- اصل کارت اقامت بلژیکی؛

7- تنظيم وکالتنامه انجام امور نظام وظیفه در سامانه میخک و اخذ کد رهگیری؛

8- ارائه اصل مدرک تحصيلي و تائيد توسط نمایندگي؛

9- فرم مربوط به درخواست معافيت پزشکي که بصورت حضوری در نمایندگي تکميل گردیده است و یک برگ تصویر آن (یک قطعه عکس مشمول در بالای فرم الصاق و مهر گردد).

 

تذکرات:

    1- تمامي مدارک ذکر شده توسط این نمایندگي به سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مونيخ ارسال گردد و به هيچ عنوان مدارک ارسالي از طرق دیگر رسميت نداشته و به همان شکل عودت خواهد شد؛

2- بعد از ارسال مدارک به سرکنسولگری جمهوری اسلامي ایران در مونيخ، آن نمایندگي با پزشک معتمد کميسيون پزشکي هماهنگي لازم را در خصوص وقت معاینه حضوری مشمول انجام داده و مراتب را این نمایندگي اعلام و مراتب به اطلاع مشمول خواهد رسيد؛

3- بر اساس مقررات مصوب کميسيون پزشکي ، متقاضيان این نوع معافيت مي‌باید برای انجام معاینات مربوطه و همچنين احراز هویت، درتاریخي که نمایندگي مونيخ مشخص خواهد کرد با همراه داشتن گذرنامه و دیگر مدارک هویتي ایراني به مطب پزشک مربوطه و همچنين سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مونيخ مراجعه نمایند، لذا عدم حضور مشمول در تاریخ مقرر به منزله انصراف محسوب گردیده و پرونده وی بدون هرگونه اقدامي بایگاني خواهد شد؛

4- تشخيص نهایي، قبول یا رد درخواستهای معافيت پزشکي بر عهده کميسيون پزشکي مستقر در سازمان نظام وظيفه جمهوری اسلامي ایران در داخل کشور بوده و سرکنسولگری جمهوری اسلامي ایران در مونيخ نمي‌تواند در این خصوص اظهار نظر نماید؛

    5- متقاضيان محترم ميتوانند جهت دریافت هرگونه اطلاعات در رابطه با شرایط و قوانين کميسيون پزشکي به وب سایت سازمان نظام وظيفه مراجعه نمایند . عواقب و خسارات مادی و معنوی ناشي از عدم آگاهي از قوانين و مقررات بر عهده متقاضي مي باشد؛

6- توجه به این نکته ضروری است که در صورت رد درخواست مربوطه توسط کميسيون پزشکي سازمان نظام وظيفه، فرد متقاضي مشمول شناخته شده و از همان تاریخ )در صورت عدم حضور جهت انجام خدمت سربازی) غایب محسوب مي‌گردد؛

7- لازم است متقاضيان معافيت پزشکي از ابتدای تشکيل پرونده تا صدور رأی نهایي سازمان نظام وظيفه با این نمایندگي در ارتباط باشند و از تماس و مکاتبه مستقيم با نمایندگي مونيخ یا پزشک مربوطه خودداری نمایند؛

8- بر اساس تصميم سازمان نظام وظيفه عمومي، تقاضای معافيت پزشکي شامل دانشجویان متعهد خدمت و یا کساني که با وثيقه از کشور خارج شده اند، نمي‌گردد؛

9- امور مربوط به معافيت‌های پزشکي خارج از کشور در اداره امور ایرانيان وزارت امور خارجه پيگيری مي‌گردد. جهت کسب اطلاعات بيشتر مي‌توانيد با شماره تلفن98216153214+ و 982161153215+ تماس حاصل فرمائید.

 


 

  

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر