معافیت تحصیلی

       

موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي :

         ماده 31 - دانش آموزان دانشسراها و دانش آموزان چهارساله آخر دوره متوسطه و هنرآموزان هنرستانها و آموزشگاههاي فني و حرفه اي که ارزش تحصيلي ديپلم آنها از طرف مراجع صلاحيت دار معادل متوسطه کامل شناخته شده (تحصيل نمايند) و دانشجويان و هنرجويان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي اگر در حين تحصيل به سن مشموليت برسند تا زماني که به تحصيلات خود ادامه مي دهند از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود.           

تبصره 1 ماده 34 - مشمولاني که با داشتن معافيت تحصيلي در خارج از کشور تحصيل مي کنند پس از ترک تحصيل و يا فراغ از تحصيل موظفند حداکثر ظرف يکسال خود را به سازمان وظيفه عمومي مربوطه در داخل کشور معرفي نمايند. مهلت مذکور براي آندسته از فارغ التحصيلان خارج از کشور که بعنوان عضو هيات علمي جذب دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مي گردند به دو سال افزايش مي يابد.           

ماده 37 - دانش آموزاني که قبل از سن مشموليت بخواهند در خارج از کشور ادامه تحصيل دهند در صورتي که مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش باشد مي توانند از معافيت تحصيلي براي ادامه تحصيل در خارج از کشور استفاده نمايند.           

تبصره - فرزندان ايرانيان مقيم خارج از کشور و فرزندان مامورين ثابت دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور همچنين کساني که قانوناٌ تحت کفالت يا ولايت قانوني آنها هستند تا اخذ ديپلم از مقررات اين ماده مستثني بوده و ادامه تحصيل آنان در رشته هاي عالي و دانشگاهي با تاييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي بلامانع خواهد بود.           

موادي از آيين نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي :           

ماده 6 - دانشجو به کسي اطلاق مي شود که طبق برنامه و مقررات وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در يکي از دانشگاهها يا موسسات عالي داخل يا خارج کشور که مورد تاييد وزارتخانه ذيربط و شرط ورود به آنها داشتن حداقل ديپلم کامل متوسطه يا معادل آن باشد به تحصيل اشتغال ورزد.           

ماده 19 - دانش آموزاني که قبل از رسيدن به سن مشموليت از کشور خارج و در دبيرستان مشغول به تحصيل شده باشند در صورتي که تحصيل آنان واجد شرايط مشمولان مشابه داخل کشور بوده و مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش قرار گيرد مي توانند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند.           

ماده 20 - به مشمولاني که بطور غير مجاز از کشور خارج شده باشند معافيت تحصيلي داده نخواهد شد.           

ماده 21 - مشمولاني که در خارج از کشور موفق به اخذ ديپلم شده باشند چنانچه در رشته هاي مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و برابر مقررات و ضوابط آن وزارتخانه مشغول تحصيل شده يا بشوند تا رسيدن به درجه دکتري مي توانند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند. کنترل وضعيت پيوستگي تحصيلي و ساير شرايط اين قبيل مشمولين به عهده وزارت علوم ، تحقيقات و فنآوري (اداره کل بورس و دانشجويان خارج) خواهد بود.

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر