اخذ دفترچه آماده به خدمت

موادي از قانون وظيفه عمومي

ماده 2 - هر فرد ذکور ايراني از اول فروردين ماه سالي که طي آن وارد سن نوزده سالگي مي شود مشمول مقررات خدمت وظيفه عمومي خواهد شد.
ماده 18 - به وضع مشمولان خدمت وظيفه عمومي يک سال قبل از اعزام به خدمت دوره ضرورت يعني در سالي که مشمولان در آن سال وارد سن 19 سالگي مي شوند رسيدگي خواهد شد.
ماده 19 - کساني که به سن 19 سالگي مي رسند پس از انتشار آگهي احضار موظفند براي روشن نمودن وضع مشموليتشان به سازمان وظيفه عمومي محل تولد مراجعه و خود را معرفي نمايند و در صورتي که در خارج از محل تولد اقامت داشته باشند مي توانند به سازمان وظيفه عمومي محل اقامت خود مراجعه کنند.
ماده 22 - نمايندگان کنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران در کشورهاي خارج مسئول اجراي مقررات قانون وظيفه عمومي نسبت به مشمولان مقيم حوزه هاي ماموريت خود مي باشند و موظف اند به وضع مشموليت آنان رسيدگي کرده و نتيجه اقدامات را از طريق وزارت امور خارجه به اداره وظيفه عمومي اعلام دارند.
ماده 60 - کساني که با ارتکاب اعمالي چون جعل شناسنامه ، مهر ، امضاء ، کارت پايان خدمت ، کارت معافيت ، استفاده ازشناسنامه ديگران ، اعمال نفوذ ، شهادت کذب ، گواهي خلاف واقع ، مکتوم داشتن حقيقت ، اخذرشوه ، يا فريب دادن مشمول موجبات معافيت خود و يا ديگران را از خدمت نظام وظيفه عمومي فراهم سازند ، به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسيدگي شده و با رعايت شرايط و امکانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تاديب از وعظ و توبيخ و تهديد به حبس تعزيري از يک سال تا پنج سال محکوم مي شوند.
تعريف :
در تعيين سن مشموليت روز يا ماه تولد تاثيري نداشته و کليه افراد ذکور متولد در يک سال شمسي (از اول فروردين ماه تا پايان اسفند ماه) متولد همان سال تلقي شده و از لحاظ مشموليت در يک طبقه قرار خواهند گرفت.
(سال احضار = 18 + سال تولد مثال : 1382 = 18 + 1364 )
(سال اعزام = 19 + سال تولد مثال : 1383 = 19 + 1364 )

  
اخذ دفترچه آماده به خدمت

به طور معمول اقدام به اخذ دفترچه آماده به خدمت و اعزام به خدمت وظيفه عمومي هنگام حضور مشمول در داخل کشور صورت مي گيرد ولي چنانچه فرد ذکوري که به سن مشموليت رسيده مي تواند ضمن مراجعه به نمايندگي کنسولي و درک مقررات نظام وظيفه جهت اخذ دفترچه آماده به خدمت مطابق روش زير عمل نمايد.

 
مدارک لازم

 1. اصل شناسنامه عکس دار و دو نسخه تصوير تمام صفحات
 2. دو قطعه عکس 3 * 2 رنگي (پشت نويسي شده) با زمينه روشن و تمام رخ
 3. گواهي فراغت يا ترک تحصيل که در سال ارسال مدارک صادر شده باشد.
 4. برگ ملصق به عکس و تکميل شده وضعيت مشمولان متقاضي اعزام به خدمت (نمونه شماره41)
 5. برگ ملصق به عکس و تکميل شده معاينه اوليه مشمولان متقاضي اعزام به خدمت(نمونه شماره 42)
 6. اصل قبض بانکي پرداخت هزينه تاييد امضاء و کپي برابر با اصل به حساب کنسولي نمايندگي
 7. تذکر : برگ معاينه اوليه بر اساس مقررات نظام وظيفه مي بايست توسط پزشک (داخل کشور) داراي شماره نظام پزشکي ايران تکميل و امضاء و مهر شود. ولي اگر برگ مزبور توسط پزشک ايراني مورد اعتماد نمايندگي (به فارسي) تکميل شود مامورکنسولي نسبت تاييد امضاء و مهر پزشک بر روي برگ معاينه اقدام مي نمايد.

توضيحات

 • مدارک دربافت شده از مشمول جهت صدور دفترچه آماده به خدمت از طريق اداره سجلات و احوال شخصيه وزارت امور خارجه ايران به سازمان نظام وظيفه تهران ارسال خواهد شد.
 • متقاضي مي تواند خواستار دريافت مدارک و ارسال مستقيم آنها به سازمان نظام وظيفه باشد.
 • پس از وصول پاسخ مرکز مراتب در اسرع وقت به مشمول اعلام مي گردد.
 • مشمول مي بايست يک ماه قبل از موعد اعزام قانوني با مراجعه به مراکز بهداشت نسبت به واکسيناسيون مننژيت و چندگانه اقدام نمايد.

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر