صدور شناسنامه زیر 15 سال

 

صدور شناسنامه

 

مدارك لازم:

1 - تکمیل پرسشنامه اطلاعات فردی (فرم100)

2- درخواستنامه تکميل شده (فرم) برای صدور شناسنامه

3- اقرارنامه تکميل شده شماره [۲۰۹] مبنی بر رابطه زوجيت و نسب توسط پدر و مادر

- درصورت عدم ثبت ازدواج، چنانچه مادر بهر دليلی در سفارت حاضر نشود، پدر ميتواند به تنهائی با ارائه اقرارنامه تکميل شده شماره [۲۱۰]  مبنی بر رابطه نسب درخواست صدور شناسنامه کند. (در اين صورت ثبت ولادت فقط در شناسنامه پدر درج ميشود)

4- اصل شناسنامه های والدين (در صورتيکه به هر دليلی مادر نتواند در سفارت حاضر شود، ثبت ولادت فقط در شناسنامه پدر درج ميگردد)

5- اصل گواهی ولادت که مشخصات کامل پدر و مادر جداگانه و مطابق با مندرجات شناسنامه در آن درج شده و به مهر و امضاء رسیده باشد.

-  چنانچه درخواست کننده بالای ۱۵ سال باشد، دو برگ كارت آثار انگشتان، ملصق به عكس درخواست کننده كه توسط پليس بلژيک تائيد، امضاء و مهر شده باشد نيز بايد ارائه شود. (کارت انگشت نگاری پس از تماس با بخش کنسولی، از طريق پستی برای درخواست کننده ارسال ميشود تا نزد پليس بلژيک انگشت نگاری و تأييد نمايد) انگشت نگاری این افراد با تعیین وقت قبلی در سفارت نیز امکان پذیر است .

- تصویر اجازه اقامت یا کارت تابعیت بلژیکی / لوکزامبورگ ( Carte D Identite )

 

برای فرزند ايرانی که در بلژيک / لوکزامبورگ متولد شده و ازدواج والدينش به ثبت نرسيده است


درصورتی که ازدواج والدين رسما به ثبت نرسيده، ثبت ولادت با حضور پدر و مادر و ارائه اقرارنامه رابطه زوجيت و نسب انجام و شناسنامه صادر ميگردد. در مواردی پدر به تنهايی، با حضور در سفارت و ارائه اقرارنامه رابطه نسب، ميتواند تقاضای ثبت ولادت بنمايد. اصلح است ابتدا نسبت به ثبت ازدواج اقدام و سپس برای فرزند درخواست شناسنامه شود .

 

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر