موارد ممنوعیت صدور شناسنامه

موارد ممنوعيت صدور شناسنامه به قرار زير است:

عدم ارائه، مخدوش بودن يا نقصان هر يک از مدارک لازم براي صدور شناسنامه مانند گواهي ولادت معتبر، شناسنامه والدين و ...

ارائه شناسنامه(هاي) قديمي يا باطله

عدم حضور پدر (براي افراد بالاي 18 سال مگر با ارائه حکم اثبات نسب)

فرزندي که پس از فوت پدر متولد شده و تاريخ ولادت او و تاريخ فوت پدرش منطبق با مواد 1158 و 1159 قانون مدني نباشد.

کساني که محل تولد آنان ايران باشد. (بر اساس مواد 12 ، 13 و 45 قانون ثبت احوال کشور تنظيم سند سجلي و صدور شناسنامه جهت کساني که درايران متولد شده اند به عهده ادارات ثبت احوال داخل کشور مي باشد لذا مأمور کنسولي مجاز به صدور شناسنامه براي اين گونه افراد نمي باشد.)

مادري که ازدواج وي با همسر ايراني به ثبت نرسيده و بـه "تـنهايـي" متقاضي صدور شناسنامه جهت فرزندش باشد، تنظيم سند و صدور شناسنامه منوط به صدور رأي از سوي مراجع قضايي ذيصلاح داخل کشور خواهد بود.

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر