تعويض شناسنامه افراد 30 ساله

 

تبصره 2 ماده 36 قانون ثبت احوال: شناسنامه اوليه بايد در سي سالگي تمام با عکس همان سال صاحب آن تجديد شود. صاحب شناسنامه پس از رسيدن به 30 سال تمام مکلف است طرف مدت يک سال براي تجديد آن مراجعه نمايد.

مدارک لازم:

حضور صاحب شناسنامه

تکميل پرسشنامه درخواست تعويض شناسنامه اصل شناسنامه

سه قطعه عکس 4*3 (باذکرمشخصات کامل سجلي در پشت عکسها)

اصل مدرک عکسدار معتبر ايراني (مانند : گذرنامه ، مدارک تحصيلي و ... ايراني)

اصل مدارک مستند و معتبر محلي (کارت اقامت)

اصل قبض بانکي پرداخت هزينه تعويض شناسنامه به حساب کنسولي نمايندگي

شرايط انجام کار:

تعويض شناسنامه افراد 30 ساله مانند "تعويض شناسنامه دو برگي جديد" مي باشد ولي چنانچه شناسنامه مورد تعويض از نمونه قديم باشد مي بايست همانند بخش "تعويض شناسنامه نمونه قديم" عمل نماييد.

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر