درخواست تعويض شناسنامه دو برگي جديد (افراد بالاي 15 سال)

 

اين نوع تعويض شناسنامه در صورتي که صاحب شناسنامه به سن 15 سال تمام رسيده باشد قابل اقدام است.

مدارک لازم:

حضور صاحب شناسنامه

تکميل پرسشنامه درخواست تعويض شناسنامه

اصل شناسنامه دو برگي

سه قطعه عکس 4*3 (باذکرمشخصات کامل سجلي در پشت عکسها)

اصل مدرک عکسدار معتبر ايراني (مانند : گذرنامه ، مدارک تحصيلي و ... ايراني)

اصل مدارک مستند و معتبر محلي (کارت اقامت)

اصل قبض بانکي پرداخت هزينه تعويض شناسنامه به حساب کنسولي نمايندگي

شرايط انجام کار:

1. سوالات مندرج در پرسشنامه ها مي بايست به زبان فارسي ، با خط خوانا و بطور واضح و کامل پاسخ داده شوند. عدم رعايت موارد گفته شده موجب عدم پذيرش مدارک و انجام درخواست شما خواهد شد.

2. متقاضي ميبايست مشخصات کامل سجلي (شناسنامه اي) خود را پشت عکسها بنويسد.

3. ارائه مدارک مکمل (مدرک عکسدار معتبر ايراني متقاضي) براي شناسايي و دستيابي سريعتر به سند سجلي متقاضي و همچنين ايجاد سهولت در انجام کار بوده و ضروري است ارايه شود. در صورتيکه ارايه مدارک مورد اشاره به هيچ وجه ميسر نباشد با مامور کنسولي مشاوره نماييد.

4. در خصوص مدت زمان لازم و چگونگي دريافت شناسنامه مراتب را از مامور کنسولي سوال نماييد.

5. چنانچه اختلافي در مندرجات شناسنامه تعويض شده با شناسنامه قبلي مشاهده نموديد مراتب را فوراً به مأمور کنسولي اعلام تا اقدام لازم انجام دهد. يادآوري مي نمايد که تعويض شناسنامه تنها توسط اداره ثبت احوال صادر کننده شناسنامه اوليه صورت مي گيرد و در صورت وجود اشتباه در شناسنامه تعويض شده، مامور کنسولي موظف است آنرا براي اصلاح و يا تعويض مجدد به اداره ثبت احوال ارسال نمايد.

در صورتيکه متقاضي تنظيم وکالتنامه براي تعويض شناسنامه از طريق بستگان خود در ايران هستيد ضرورت دارد که هنگام تاييد وکالتنامه ، خواستار مهر شدن پشت عکسهاي خود به مهر نمايندگي نيز باشيد

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر