صدور کارت مجدد (المثني)

 

به اطلاع هموطنان عزیز می رساند، اعتبار کارت های ملی قدیمی در داخل کشور از ابتدای سال جاری (۱۳۹۸) به پایان رسیده و هموطنانی که عازم ایران می باشند لازم است برای دریافت هرگونه خدمات امور اداری و دفتری، ثبتی، امور بانکی، گذرنامه ای و ...  کارت هوشمند ملی و یا رسید درخواست آن را ارائه نمایند. بدین منظور جهت تسریع در امور اداری هموطنان عزیز، ادارات پنج گانه ثبت احوال تهران، اداره ثبت احوال شمیرانات و شهرری و نیز اداره کل ثبت احوال استان تهران واقع در پونک موظف شده اند بمحض مراجعه هموطنان خارج از کشور نسبت به صدور هرچه سریعتر کارت هوشمند ملی ایشان اقدام نمایند.

لذا مقتضی است هموطنان گرامی به مجرد ورود به ایران به یکی از مراکز فوق مراجعه نموده و نسبت به درخواست کارت هوشمند ملی جدید خود اقدام نمایند

 

کارت شناسايي مجدد به دلايل زير و با درخواست متقاضي صادر مي شود:

تغيير مشخصات سجّلي (کد 41)

مفقود شدن (کد 43)

مستعمل شدن (کد 44)

- صدور کارت مجدد به دليل تغيير مشخصات سجّلي

در مواردي که مشخصات سجّلي تغيير مي يابد، مأمور کنسولي پس از تحويل شناسنامه جديد به صاحب آن، ضمن اخذ اصل کارت قبلي، نسبت به دريافت مدارک مربوط به صدور کارت مجدد شناسايي ملي مطابق شرح مندرج در قسمت "صدور اولين کارت" اقدام مي نمايد. بديهي است در پرسشنامه درخواست صدور کارت علت درخواست، کد 41 "تغيير مشخصات سجلي" انتخاب مي شود.

مراجعه به بخش "صدور اولين كارت"

- صدرو کارت مجدد به دليل فقدان

مدارک لازم:

تکميل پرسشنامه درخواست صدور کارت ملي به علت فقدان

تکميل برگ گزارش مفقود شدن کارت شناسايي ملي (چنانچه کارت ملي به سرقت رفته و يا توسط مراجع محلي گم شده باشد ارائه گواهي کتبي با مهر و امضاء از مرجع ذيربط الزامي است.)

اصل شناسنامه و دو نسخه تصوير کليه صفحات

دو قطعه عکس 4×3 بدون خدشه ، با زمينه روشن و با ذکرمشخصات کامل سجّلي پشت عکسها

اصل قبض بانکي پرداخت هزينه صدور کارت شناسايي ملي به حساب کنسولي نمايندگي

ملاحظات:

در صورت فقدان همزمان شناسنامه و کارت ملي , متقاضي ابتدا مي بايست نسبت به اخذ شناسنامه المثني اقدام , سپس درخواست صدور کارت مجدد نمايد.

چنانچه در هر يک از مراحل صدور کارت مجدد , کارت شناسايي قبلي پيدا شود ، مي بايست فوراً تحويل مأمور کنسولي شود.

- صدور کارت مجدد به دليل مستعمل شدن

مدارک لازم:

تکميل برگ درخواست صدور کارت شناسايي ملي (در محل مربوط به علت درخواست , کد 44 "مستعمل" علامت گذاري شود)

تکميل برگ درخواست صدور کارت ملي مجدد بجاي کارت شناسايي مستعمل

اصل شناسنامه و دو نسخه تصوير کليه صفحات

دو نسخه تصوير کارت شناسايي مستعمل

دو قطعه عکس 4×3 بدون خدشه ، با زمينه روشن و با ذکرمشخصات کامل سجلي پشت عکسها

اصل قبض بانکي پرداخت هزينه صدور کارت شناسايي ملي به حساب کنسولي نمايندگي

ملاحظات:

با توجه به اينکه کد پستي (نشاني) خارج کشور ايرانيهاي مقيم خارج از کشور در کارت شناسايي آنان درج نمي گردد لذا در صورت تغيير نشاني محل سکونت در خارج از کشور ، ضرورتي براي ارسال مدارک به منظور صدور کارت مجدد به علت تغييرنشاني وجود ندارد.

متقاضي مي بايست کارت مستعمل خود را تا زمان دريافت کارت جديد نزد خود نگاه دارد.

راجع به درخواست تعويض کارت شناسايي ملي به علت پايان اعتبار ، مراتب بنحو مقتضي به اطلاع هموطنان ايراني خواهد رسید.

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر