درخواست صدور شناسنامه براي همسر خارجي مرد ايراني

 - درخواست صدور شناسنامه براي همسر خارجي مرد ايراني (مشمول بند 6 ماده 976 قانون مدني) مي‌بايست همزمان و يا پس از ثبت ازدواج ايراني صورت پذيرد.

 - بر اساس بند 6 ماده 976 قانون مدني اين قبيل بانوان پس از ثبت ازدواج تبعه ايران محسوب مي‌شوند و براي آنان شناسنامه و گذرنامه ايراني صادر مي‌شود. براي اطلاع از چگونگي ثبت ازدواج به قسمت "ثبت ازدواج مرد ايراني با زن خارجي" مندرج در بخش "ثبت ازدواج" رجوع نماييد.

 مدارک لازم:

 1- تکميل مشخصات فردي (فرم شماره 100) در صورت نداشتن پرونده کنسولي.

 حضور زوجين به منظور تکميل پرسش‌نامه درخواست صدور شناسنامه.

 2- تكميل فرم درخواست صدور شناسنامه  توسط زوجين (فرم‌هاي ثبت ازدواج همسر خارجي )

 3- اقامت داشتن در حوزه نمايندگي 

 4- اصل و تصوير گواهي ازدواح محلي با مشخصات كامل پدر و مادر  زوجين  (اصل آن در نمايندگي ضميمه پرونده مي‌گردد.)

 - متقاضياني كه ازدواج خود را در خارج از حوزه نمايندگي ثبت كرده‌اند، لازم است گواهي ازدواج محلي خود را به تأييد و ترجمه سفارت كشور محل ازدواج و سپس وزارت امور خارجه کشور محل حوزه نمايندگي و يا سفارت جمهوري اسلامي ايران در آن كشور برسانند.

 - ثبت ازدواج در نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران بدون گواهي ازدواج شرعي و تأييديه ثبت ازدواج نزد مقامات ذيربط حتي زوجين ايراني، امكان‌پذير نيست. بنابراين متقاضيان مي‌بايست ابتدا ازدواج شرعي و قانوني را انجام و با ارايه مدارك كامل به نمايندگي مراجعه نمايند.

 5- ارايه 3 قطعه عكس زوجه با حجاب اسلامي

 عکس‌ها بايد در قطع 4 در 3  جديد، يکسان، از نزديک، غيرفوري، مات، بدون کلاه و عينک، تمام رخ و از روبرو، بريده شده و زمينه روشن و عکس خانم‌ها با رعايت حجاب اسلامي باشد.

 6- ارايه اصل  گواهي ولادت  

 - افرادي كه در خارج متولد شده‌اند مي‌بايست گواهي ولادت را از كشور مربوطه اخذ و به تأييد نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در آن كشور برسانند.

 - چنان چه داراي فرزند هم هستند براي صدور شناسنامه هر يك از آن‌ها نيز نياز به اصل ولادت  مي باشد.

 7- درصورت تمايل زوجه به برخورداري از نام خانوادگي زوج در شناسنامه ايراني تكميل فرم (فرم‌هاي ثبت ازدواج همسر خارجي ) الزامي است.  اگر در گواهي ولادت نام خانوادگي متقاضي همان نام خانوادگي شوهر ايراني باشد، در اين حالت نيازي به درخواست تغيير نام خانوادگي نيست.

 8- اصل مدرك اقامتي و تصوير آن

 9- پرداخت مبلغ مربوطه به حساب نمايندگي بابت هزينه صدور شناسنامه و در صورت درخواست براي تغيير نام زوجه  مبلغ ديگري به مبلغ فوق اضافه مي گردد.)

 توضيحات مهم:

 - تغيير نام کوچک (نام اول) بانوان مشمول بند 6 ماده 976 قانون مدني منوط به ارايه گواهي ولادت معتبر محلي با نام جديد يا موافقت‌نامه کتبي مقامات ذي‌صلاح کشور متبوع مشمول مبتني بر تغيير نام وي (براي مثال از ماريا به فاطمه) خواهد بود. در اين حالت چنان‌چه موافقت‌نامه مزبور قبل از صدور شناسنامه ارايه گردد، شناسنامه با نام جديد تنظيم خواهد شد ولي اگر موافقت‌نامه بعد از صدور شناسنامه ارايه شود، مي‌بايست براي تغيير نام همانند شرح مندرج در قسمت "تغيير نام" عمل شود.

 - پس از دريافت شناسنامه خود، مشخصات نوشته در آن (نام و نام خانوادگي، تاريخ و محل تولد، نام و تابعيت پدر و مادر، نام و مهر و امضاي مأمور) را با مشخصات مندرج در گواهي ولادت مطابقت دهيد، چنان چه در شناسنامه صادره اشتباهي مشاهده نموديد مراتب را در اسرع وقت به مأمور صادر کننده اعلام تا نسبت به اصلاح اشتباه اقدام نمايد.

 - اگر مشمول و شوهر ايراني وي داراي فرزند مشترک باشند بر اساس موارد مندرج در قسمت "صدور شناسنامه براي افراد زير 15سال" مي‌توانند هم‌زمان براي فرزند(ان) خود درخواست صدور شناسنامه نمايند.

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر