تذکرات مهم مربوط به ثبت ازدواج

 

- با توجه به مشکلات و معضلات موجود در ثبت ازدواج اتباع ايران با اتباع خارجي در داخل ايران، ضرورت دارد قبل از مسافرت به ايران، ازدواج خود را در بخش کنسولي نمايندگي محل اقامت خود ثبت نماييد.

- ثبت ازدواج دوم و يا ازدواج موقت در بخش کنسولي نمايندگيها ممنوع مي باشد.

- ثبت ازدواج مجدد افراد مطلقه که درشناسنامه آنان واقعه طلاق مربوط به ازدواج قبلي درج نشده ممنوع است.

- ثبت ازدواج زن مطلقه اي که در دوران عده (سه ماه و 10 روز) به سر مي برد ممنوع مي باشد .

- در ازدواجهاي معوقه چنانچه به هر دليلي امکان ارايه اجازه ولي وجود نداشته باشد زوجه مي بايست مدارک ذيل را تهيه و براي ارسال به شعبه 1717 مستقر در اداره سرپرستي قوه قضائيه جهت اخذ مجوز ثبت ازدواج تحويل مأمور کنسولي نمايد:

تنظيم دو برگ دادخواست (نمونه شماره 25) توسط زوجه و تاييد آن توسط مامور کنسولي

تصوير برابر با اصل همه صفحات شناسنامه زوجه

تصوير برابر با اصل مدرک اقامتي زوجه

تصوير برابر با اصل مدارک هويتي شوهر زوجه

تصوير برابر با اصل عقدنامه شرعي و گواهي ثبت ازدواج محلي

پرداخت هزينه کنسولي هر يک از برگهاي دادخواست و هزينه برابر با اصل کردن هر يک از مدارک ضميمه

پرداخت هزینه های مربوطه جهت درج آگهي درروزنامه رسمي وهزينه هاي جانبي ديگر

پرداخت هزينه تاييد امضاء

معرفي يکي از بستگان براي مراجعه و پيگيري امور در اداره سجلات و احوال شخصيه وزارت امور خارجه ايران

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر