ضبط اموال در گمرک

 

بسياري از کشورهاي جهان براي ورود برخي کالاها و يا ارزها محدوديت، ممنوعيت و مقررات خاصي وضع کرده و اعمال مي نمايند. مسافران نيز بدون آگاهي قبلي از اين قوانين و مقررات، به اين کشورها مسافرت و کالاي ممنوعه و يا ارز همراه ايشان هنگام بازرسي توسط ماموران گمرک ضبط مي گردد. در صورتي که اموال اتباع کشورمان هنگام ورود به کشور محل استقرار نمايندگي جمهوري اسلامي ايران توسط ماموران گمرک ضبط شود، مي بايست در اولين فرصت به نمايندگي مراجعه و درخواست کتبي و مدارک خود را ارائه نمايد.نمايندگي نيز مراتب را به نحو مقتضي از مجاري قانوني پيگيري تا در صورت امکان، اموال ضبط شده مسترد گردد. 

چنانچه اموال تبعه کشورمان هنگام خروج از کشوري توسط ماموران گمرک ضبط شود، وي مي بايست پس از ورود به ايران به اداره امور اجتماعي وزارت امور خارجه مراجعه و درخواست کتبي و مدارک خود را ارائه نمايد. اداره امور اجتماعي نيز درخواست ايشان را به همراه مدارک و مستندات ارائه شده به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در کشور مورد نظر ارسال تا موضوع را بنحو مقتضي مورد بررسي و پيگيري قرار دهد. 

در صورتي که اموال يکي از اتباع خارجي هنگام خروج از ايران توسط ماموران گمرک ضبط گردد، شخص مذکور مي تواند پس از رسيدن به کشور خود از طريق طرح درخواست در مراجع ذيربط کشور متبوع خود اقدام لازم معمول دارد. 

توضيح :

بر اساس بند الف ماده 2 و 6 قانون تعزيرات حکومتي کشور مصوب 19/2/1374 همراه داشتن ارز بيش از 1000 دلار توسط هر فرد ايراني و خارجي در صورتي که در مبادي ورودي کشور به وسيله دارنده آن اظهار نشده و يا در گذرنامه وي درج نشده باشد قاچاق ارز محسوب شده و به نفع دولت مصادره خواهد شد. از آنجا که هيچ توجيهي در اين زمينه از طرف دادگاه هاي داخل و بانک مرکزي قابل قبول نمي باشد لذا به منظور پيشگيري از وقوع چنين مواردي توصيه مي شود تا قبل از انجام مسافرت از مقررات ارزي کشور و همچنين تنظيم اظهارنامه ارزي در مبادي ورودي ايران اطلاعات کافي بدست آوريد

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر