اختلافات خانوادگی ایرانی ها

 

اختلافات و مشکلات خانوادگي به ويژه اختلاف زنان يا مردان ايراني مقيم خارج از کشور، اغلب به دليل وجود فاصله هاي عميق فرهنگي و مذهبي ميان کشور محل تولد با کشور محل زندگي ايشان به وجود مي آيد. در اين گونه اختلافات، به طور معمول زوجه براي طرح شکايت يا تعيين تکليف وضعيت خود مراجعه و درخواست رسيدگي مي نمايد. 

به هر حال شاکي (زوج يا زوجه) اگر مقيم يا ساکن ايران باشد بايد به اداره امور اجتماعي وزارت امور خارجه و اگر مقيم يا ساکن خارج از کشور باشد به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران مستقر در کشور محل اقامت خود مراجعه نمايد. 

اگر در ايران باشد، اداره امور اجتماعي پس از دريافت درخواست و مدارک لازم، آنها را به نمايندگي مورد نظر ارسال تا اقدام لازم صورت گيرد. 

مسئول بخش امور اجتماعي نمايندگي پس از دريافت نامه اداره امور اجتماعي يا در صورت مراجعه شاکي به نمايندگي مي تواند ضمن تماس، طرف غايب را دعوت تا به نمايندگي مراجعه نمايد. در صورت مراجعه وي موضوع به صورت مسالمت آميز مورد بحث و بررسي قرار گرفته و آن را حل و فصل نمايد. 

چنانچه طرف غايب از پذيرش و حضور در نمايندگي خودداري نمايد پيگيري شکايت تنها از طريق طرح آن در مراجع قضايي ميسر بوده و هيچ اقدام قانوني ديگري توسط ماموران کنسولي متصور نمي باشد. 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر