اشیاء و مدارک پیدا شده در خارج از کشور

 

در بسياري از کشورهاي جهان اموال و مدارک متعلق به اتباع ايران ممکن است مفقود شده، به سرقت رفته و يا توسط پليس محل يا مقامات قضايي اخذ يا ضبط شوند. در هر صورت اين اموال و مدارک اغلب پس از پيدا شدن و يا رفع توقيف به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران مستقر در آن کشور ارسال خواهند شد. اتباع ايران که اموال و مدارک خود را مفقود نموده و يا توسط سارقان به سرقت مي رود مي بايست بلافاصله به نزديکترين ايستگاه يا اداره پليس محل حادثه مراجعه، مراتب را اعلام و نسبت به دريافت گزارش با امضاء و مهر رسمي اقدام نمايند. و اگر مدارک و اموال آنها توسط پليس محل يا مقامات قضايي اخذ يا ضبط شده مي بايست مراتب را در اولين فرصت ممکن به صورت کتبي(شرح کتبي) به نزديکترين نمايندگي جمهوري اسلامي ايران اعلام تا ضمن انجام اقدامات لازم، از بروز مشکلات يا سوء استفاده هاي احتمالي نيز جلوگيري به عمل آورند. نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور درصورت دريافت اموال و مدارک متعلق به ايراني ها مطابق روشهاي زير اقدام خواهند نمود :

1- چنانچه صاحب اموال و مدارک در نمايندگي داراي نشاني و شماره تلفن باشد، مراتب را به صورت تماس تلفني و يا از طريق ارسال نامه به وي اعلام تا جهت دريافت آن(ها) مراجعه نمايد.

2- اگر مشخصات مندرج در اموال و مدارک پيدا شده حاکي از اقامت صاحب آن در همان کشور نمايندگي دريافت کننده مدارک باشد ولي هيچ گونه نشاني و شماره تلفني از وي موجود نباشد، اموال و مدارک در پرونده کنسولي وي تا مراجعه بعدي نگه داري خواهد شد.

3- در صورتي که مشخصات مندرج در اموال و مدارک پيدا شده حاکي از اقامت صاحب آن در کشور ديگري باشد، ابتدا مراتب طي نمابر (فکس) به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران مستقر در آن کشور اعلام و سپس نسبت به ارسال موارد پيدا شده به آن نمايندگي اقدام خواهد نمود.

4- چنانچه مشخصات مندرج در اموال و مدارک پيدا شده حاکي از اقامت صاحب آن در ايران باشد، تا مدت يک ماه در نمايندگي نگه داري و در صورت عدم مراجعه يا تماس وي طي نامه اي به اداره امور اجتماعي وزارت امور خارجه ايران ارسال خواهد شد.

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر