تاييد مدارک پزشکي

 

 بيماراني که با مجوز شورايعالي پزشکي به خارج از ايران اعزام و معالجه مي شوند، بايد پس از پايان معالجات به بخش کنسولي نمايندگي جمهوري اسلامي ايران مستقر در کشور محل معالجه مراجعه و درخواست تاييد اوراق و مدارک مربوط به معالجه و هزينه هاي انجام شده را نمايند. تاييد اوراق و مدارک پزشکي بيماراني که با مجوز شورايعالي پزشکي به خارج از ايران اعزام و مورد معالجه قرار گرفته اند به روش زير انجام مي پذيرد.

مدارک لازم:

يک برگ درخواست کتبي بيمار براي تاييد مدارک

ارائه اصل گذرنامه معتبر ايراني حاوي رواديد کشور محل معالجه

اصل مجوز شورايعالي پزشکي

ارائه اصل مدارک پزشکي (هزينه معاينه، آزمايشگاه، عمل جراحي، بيمارستان و ...) با مهر و امضاء بيمارستان و تاييد مقامات محل

 روش انجام کار:

الف- اوراق و مدارک مورد ارايه مي بايست بدون هر گونه خط خوردگي، لاک گرفتگي، اصلاح و يا هر گونه خدشه باشد.

چنانچه مندرجات هر يک از آنها مخدوش يا داراي اشکال باشد پذيرش و بررسي مدارک تا رفع اشکال به تعويق خواهد افتاد.

مدارک مربوط به هزينه رفت و آمد، تغذيه و اقامت براي تاييد قابل قبول نمي باشند.

تصاوير مدارک مورد ارايه مي بايست کاملاً روشن و خوانا باشند.

 ب - در قسمت محل اقامت گذرنامه بيمار مي بايست نام "ايران" به عنوان کشور محل اقامت درج شده باشد.

چنانچه بيمار مقيم کشور خارج از کشور باشد تاييد مدارک پزشکي بدون استفاده از فرم متحدالشکل (نمونه شماره 5) صورت خواهد گرفت.

 پ - مأمور کنسولي اوراق و مدارک معالجه بيماران داراي مجوز شورايعالي پزشکي را با تکميل فرم متحدالشکل (نمونه شماره 5) تاييد و پس از امضاء و مهر تحويل وي خواهند نمود.

ت- تاييد اوراق و مدارک مربوط به معالجه بيماران ايراني در نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور بدون دريافت هر گونه هزينه صورت مي گيرد.

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر