ایرانی های زندانی در خارج از کشور

 

ايراني هاي مقيم، ساکن و يا مسافر در خارج از کشور ممکن است به دلايل مختلف توسط پليس يا ديگر مقامات آن کشور دستگير و زنداني گردند. برخي از کشورهاي خارجي حتي کشورهاي حامي حقوق بشر هم به دلايل غير قابل پذيرش از اعلام دستگيري ايراني ها به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور خودداري نموده و حقوق آنها را به راحتي پايمال مي نمايند. بر اساس بند ب ماده 36 کنوانسيون وين مقامات کشور دستگير کننده بايد در اولين فرصت ممکن دستگيري يا زنداني شدن اتباع يک کشور را بنا به تقاضاي ذينفع به نزديکترين نمايندگي سياسي يا کنسولي مستقر در آن کشور به صورت کتبي اعلام نمايند. بدين ترتيب ايراني هاي دستگير شده مي بايست بلافاصله پس از دستگيري شخصاً يا توسط بستگان، دوستان، ديگر زنداني ها و ... خواستار تماس يا اعلام دستگيري خود به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران شده و از انجام اين کار اطمينان لازم کسب نمايند. به هر حال مأمور کنسولي نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور به محض وصول خبر دستگيري يا بازداشت هر يک از اتباع کشورمان اقدامات زير را انجام خواهد داد:

 الف - تماس با مقامات محل يا مسئولين زندان براي تعيين وقت ملاقات به منظور رسيدگي به مشکلات و وضعيت ايراني زنداني و کسب اطمينان لازم از سلامتي جسمي و رفاه نسبي وي

ب - تکميل برگ مشخصات ايراني هاي بازداشت شده در خارج از کشور(نمونه شماره 2) براي پيگيري امور اداري و حقوقي وي نزد مقامات مسئول

پ - شرکت در دادگاه(هاي) مربوط به متهم ايراني (درصورت اقتضاء) ضمن رعايت قوانين و مقررات محل و در صورت نياز استفاده از وکيل محلي براي انجام بهتر و سريعتر امور تا مرحله اخذ حکم برائت (پس از تامين هزينه وکالت توسط بستگان زنداني)

ت - اعلام اقدامات انجام شده و مراحل رسيدگي حقوقي زنداني به شخص وي و همچنين بستگان وي در ايران از طريق اداره امور اجتماعي وزارت امور خارجه ايران

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر