انتقال جنازه

 

انتقال جنازه 

برای حمل جنازه به ايران انجام اقدامات زير ضروريست:

 ۱- ثبت فوت در بخش کنسولی سفارت.

 ۲- آماده سازی جنازه برای انتقال به ايران، که بايد به روش اسلامی انجام شود. اين اقدام توسط شرکتهای مختلف کفن و دفن در بلژيک / لوکزامبورگ انجام ميشود.

۳- صدور مجوز حمل جنازه پس از ثبت فوت، که توسط  سفارت انجام و به شرکت حمل کننده يا شرکت در دفن و کفن  يا درخواست کننده ارائه ميشود.

۴- پرداخت هزينه آماده سازی و حمل جنازه که به دو طريق امکان پذير است:

الف- در بلژيک؛ در اينصورت بستگان متوفی هزينه را به شرکت در کفن و دفن  يا حمل ونقل پرداخت کنند.

ب- در ايران؛ در اينصورت بستگان متوفی بايد به وزارت امور خارجه- اداره سجلات و احوال شخصيه مراجعه و نسبت به تعهدات مالی اقدام کنند. وزارت امور خارجه مجوز پرداخت هزينه را به سفارت در بلژيک ارسال و سفارت هزينه را به شرکت کفن ودفن و يا حمل جنازه پرداخت خواهد کرد.

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر