عکسدار کردن شناسنامه

عکس دار کردن شناسنامه:

کليه هموطنان ايراني که به سن 15 سال تمام رسيده باشند، مي‌توانند با مراجعه به نمايندگي‌های جمهوري اسلامي ايران در محل اقامت خود با ارائه مدارک زير نسبت به عکس دار نمودن شناسنامه خود اقدام نمايند.

http://econsulate.mfa.ir/uploads/idcard-t.png

مدارک مورد نياز :

1- تکميل فرم درخواست عکس دارنمودن شناسنامه؛

2- ارائه اصل شناسنامه جديد متقاضي که حداقل پانزده سال تمام داشته باشد؛

3- سه قطعه عکس بیومتریک جديد 4×3 زمینه کاملاً سفید، تمام رخ، بدون کلاه، بدون عينک و پشت نويسي شده، براي خانمها با رعايت حجاب کامل اسلامي؛

4- ارائه يک مدرک معتبر عکس دار ايراني و شناسنامه پدرومادر، گذرنامه والدين، در صورت همراه بودن درگذرنامه پدر و مادر؛

5- ارائه مدارک اقامتي معتبر عکس دار متقاضي؛

6- پرداخت هزينه مربوطه با کارت بانکی و از طریق دستگاه موجود در کنسولی.


ملاحظات :

    1- حضور متقاضي در کنسولی ضروري است؛

    2- پدر مي‌تواند براي عکس دار نمودن شناسنامه فرزند زير 18 سال خود، در صورت ارائه شناسنامه والدين با مراجعه به مراجع قانونی اقدام نمايد؛

     3- عکس‌دار کردن شناسنامه‌هاي فاقد محل الصاق عکس، نیازمند تکمیل فرم تعويض شناسنامه می‌باشد. 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر