ثبت فوت همسر در شناسنامه


ثبت فوت همسر در شناسنامه:

مدارک مورد نیاز:

1-                       اصل شناسنامه متقاضی؛

2-                       اصل شناسنامه همسر (متوفی)؛

3-                        اصل گواهی فوت همسر؛

4-                       درخواست کتبی متقاضی.(فرم)
 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر