ثبت طلاق دو جانبه

ثبت طلاق دو جانبه ( با توافق مرد و زن )

 

مدارک مورد نیاز:

 

1-     تکميل فرم درخواست ثبت طلاق بنابر درخواست زوجین؛

2-     اصل شناسنامه زوجین؛

3-     اصل حكم طلاق قطعی دادگاههای بلژیک که با حضور مرد و زن و یا وکلای رسمی آنان صادر شده باشد؛

موارد ذیل در طلاقنامه بلژیکی باید لحاظ گردد:

-          درج عنوان طلاق ( یکجانبه / توافقی )

-          مشخصات کامل فردی هر یک از زوجین

-          آدرس دقیق هر یک از زوجین

-          درج شهری که دادگاه مربوطه در آن طلاقنامه را صادر نموده

-          درج حضور داشتن هر یک از زوجین در دادگاه مربوطه ( چنانچه در غیاب یکی از طرفین باشد، لازم است این موضوع مورد اشاره قرار گیرد )

4-      ترجمه فارسی حکم طلاق قطعی بلژیکی و تایید آن توسط وزارت امورخارجه بلژیک؛

5-     تنظیم وکالتنامه سه جانبه؛ ( فرم پیوست )

6-     ارائه اصل سند ازدواج و کپی آن؛

7-     پرداخت مبلغ 41 یورو هزینه خدمات سجلی؛

8-     پرداخت مبلغ 13 یورو بابت تنظیم وکالت نامه سه جانبه؛ (برای هر یک از زوجین به صورت جداگانه اخذ میگردد)

 

توجه :

 

·         حضور زوجین به منظور تقدیم درخواست و امضا اسناد مربوطه در نمایندگی الزامی است.

·         چنانچه نوع طلاق شرعی رجعی باشد، ثبت طلاق پس از سپری شدن 3 ماه و 10 روز از اجرای صیغه طلاق شرعی و احراز عدم رجوع زوج به زوجه امکان پذیر می باشد.

·         درصورت عدم امكان حضور زوجین در بخش کنسولی در زمان اخذ مدارک، زوج و زوجه با مراجعه به سامانه میخک ( انتخاب وکالتنامه طلاق ) نمونه و ميتوانند به يکديگر يا شخص ثالثی برای امضاء مدارک وکالت دهند. حضور موکل جهت امضاء وکالتنامه در یکی از دفاتر اسناد رسمی در داخل کشور و یا سفارت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور الزامیست.

 

·         طلاق شرعی اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی (زرتشتی، کلیمی و مسیحی) و اقلیت های مذهبی (حنیفی، مالکی، حنبلی و زیدی) مطابق با قواعد و عادات مسلمه متداوله آنان می باشد.

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر