اوقات شرعی

هموطنان عزیز بمنظور دسترسی به اوقات شرعی به سایت مرکز اسلامی هامبورگ به آدرس زیر مراجعه نمایند.
 

 

 

 

 

 

 

نام شهر

تفاوت زمانی با بروکسل

نام شهر

تفاوت زمانی با بروکسل

نام شهر

تفاوت زمانی با بروکسل

Verviers

6-  دقیقه

Antwerpen

1-  دقیقه

Hasselt

4+ دقیقه

Spa

6-  دقیقه

Charleroi

0   دقیقه

Tournai

4+ دقیقه

Bastogne

5-  دقیقه

La Louviere

1+ دقیقه

Kortrijk

4+ دقیقه

Liege

5-  دقیقه

Aalst

1+ دقیقه

Brugge

4+ دقیقه

Namur

2-  دقیقه

Mons

2+ دقیقه

Oostende

5+ دقیقه

Leuven

2-  دقیقه

Gent

2+ دقیقه

Mouscorn

5+ دقیقه

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر