صفحه اصلی > گزارش های عملیاتی  > فهرست مناقصه های واصله 


سایتهای اعلام مناقصه ها در روسیه
سایتهای اعلام مناقصه ها در روسیه حسب اعلام منابع رسمی
 ١٤:٤٤ - 1397/09/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی سنگال
اعلام مناقصه بین المللی توسط وزارت زیرساخت و حمل و نقل سنگال
وزارت زیرساخت و حمل و نقل سنگال با همکاری آژانس توسعه و مدیریت راه‌ها موسوم به AGEROUTE
 ١٠:٢١ - 1397/05/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن نفت
شرکت دولتی ترکمن نفت،به منظور خرید و تامین نیازمندی های خود از تاریخ 1397/05/08 لغایت 1397/06/16
 ١٠:٠٨ - 1397/05/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل
 ١٠:٠٦ - 1397/05/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
مناقصه بانک بین‌المللی بوننا
مناقصه بانک بین‌المللی بوننا برای طراحی و ساخت دفتر مرکزی بانک
 ١٦:٣٦ - 1397/05/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
مناقصه شرکت چاپ مگان
مناقصه شرکت چاپ مگان برای تامین کاغذ و رول کاغذ
 ١٦:٣٤ - 1397/05/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
مناقصه آژانس مرکزی آمار اتیوپی
مناقصه آژانس مرکزی آمار اتیوپی برای استخدام شرکت مشاور
 ١٦:٢٩ - 1397/05/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
مناقصه موسسه توسعه صنعت چرم
مناقصه موسسه توسعه صنعت چرم اتیوپی برای تامین تجهیزات آزمایشگاهی و زیست‌محیطی
 ١٦:٢٦ - 1397/05/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
مناقصه آژانس تامین داروی اتیوپی
مناقصه شرکت تعاونی کشاورزان باچو- والسیو برای تامین ...
 ١٦:١٧ - 1397/05/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
مناقصه شرکت فولاد ابی سینیا
مناقصه شرکت فولاد ابی سینیا برای تامین بیلت فولادی
 ١٦:١٢ - 1397/05/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
مناقصه آژانس تامین داروی اتیوپی
مناقصه آژانس تامین داروی اتیوپی برای تامین Long Lasting Insecticide Treated Bed Nets
 ١١:٥٨ - 1397/05/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
اعلامیه مناقصه بین المللی
مناقصه بین المللی وزارت ساختمان سازی و معماری ترکمنستان
وزارت ساختمان سازی و معماری ترکمنستان بمنظور تهیه طرح و احداث یک مسجد 500 نفره
 ١١:٣٣ - 1397/05/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی
مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی،از تاریخ 1397/04/21 لغایت 1397/04/31
 ١٦:٠٩ - 1397/05/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین‌المللی توسط شرکت دولتی ترکمن نفت
شرکت دولتی ترکمن نفت،به منظور خرید و تامین نیازمندی های خود از تاریخ
 ١٦:٠٧ - 1397/05/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ
 ١٥:٢٠ - 1397/05/02 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>