اطلاعات اقتصادی کشور الجزایر

نحوه سرمایه گذاری در الجزایر مربوط به سال 2017 به زبان های فرانسه و انگلیسی و همچنین راهنمای بانک ها و موسسات مالی در الجزایر در فایل های زیر قابل مشاهده است. 

   دانلود : راهنمای سرمایه گذاری در الجزایر سال 2017.pdf           حجم فایل 1521 KB
   دانلود : راهنمای سرمایه گذاری در الجزایر سال 2017 (2).pdf           حجم فایل 1415 KB
   دانلود : راهنمای بانکها و موسسات مالی الجزایر.pdf           حجم فایل 3705 KB