قوانین بیمه  و مقررات ویژه فعالیت شرکتهای خارجی در بلغارستان

 

انواع شرکت ها و ویژگی های آنها:

در بلغارستان شهروندان و شرکت های خارجی در گزینه های زیر می توانند فعالیت تجاری/غیرتجاری داشته باشند:

·        شرکت با مسئولیت محدود / LLC

·        شرکت سهامی / JSC

·        شعبه ها

·        ثبت نمایندگی

شرکتهای تجاری می توانند دارای مالکیت 100% خارجی باشند، اما برپایه قوانین بلغارستان، هر مجموعه ای که در بلغارستان به ثبت می رسد، مجموعه حقوقی بلغاری محسوب شده و تابع قوانین بلغارستان می باشد.

 

Ø     شرکت با مسئولیت محدود / LLC

شرکتهایی که با پسوند "بامسئولیت محدود" در بلغارستان به ثبت می رسند، حداقل سرمایه مورد نیاز برای ثبت آنها، معادل 2 لوا (تقریباً یک یورو) می باشد و محدودیت مسئولیت سهام داران آن نیز معادل با سرمایه ثبت شده در آن خواهد بود.

اینگونه شرکتها دارای ساختار مدیریتی ساده بوده و امکان انتقال وراثتی و غیروراثتی سهام ها در این شرکتها وجود دارد، لیکن ابتداً بایستی در جلسه سهام داران تائید شده باشد.

ارگان های تصمیم گیری در اینگونه شرکتها شامل موارد زیر می باشد:

-         نشست عمومی سهام داران

-         مدیر: هیچگونه محدودیتی نسبت انتصاب یک شهروند خارجی به عنوان مدیر اینگونه شرکت ها وجود ندارد.

Ø     شرکت سهامی / JSC

شرکتهایی که با پسوند "سهامی" در بلغارستان به ثبت می رسند، حداقل سرمایه مورد نیاز برای ثبت آنها، معادل 50000 لوا (تقریباً 26000 یورو) می باشد.

هیچگونه محدودیتی در نقل و انتقال سهام ها وجود ندارد و عدم دخالت شخصی سهام داران در فعالیت اینگونه شرکت ها الزامی است.

ارگان های تصمیم گیری در اینگونه شرکتها شامل موارد زیر می باشد:

-         نشست عمومی سهام داران

-         هیات مدیره یا هیات نظارتی: هیچگونه محدودیتی نسبت انتصاب یک شهروند خارجی به عنوان مدیر اینگونه شرکت ها وجود ندارد.

Ø     شعبه ها: علاوه بر انواع ثبت شرکت ها در بلغارستان که در بالا به گروه های اصلی آن، اشاره شد، سرمایه گذاران خارجی می توانند از طریق تاسیس شعبه نیز در بلغارستان فعالیت کند. شعبه ها در ثبت تجاری بلغارستان به ثبت می رسند، اما مجموعه مجزا از مجموعه مادر محسوب نمی شوند و نیازی به تامین سرمایه جداگانه و تشکیل ارگان مدیریتی مستقل ندارند. میزان دارایی ها و مسئولیت های آن، معادل شرکت مادر می باشد.

Ø     دفتر نمایندگی: اتباع بیگانه که می خواهند فعالیت های تجاری را تحت قوانین کشور خود انجام دهند، می توانند در اتاق بازرگانی بلغارستان نمایندگی خویش را به ثبت رسانند. لذا دفتر نمایندگی آنها یک مجموعه مجزا محسوب نمی شود و نمی توانند فعالیت های تجاری مستقیم انجام دهند و می توانند در قالب برگزاری نمایشگاه ها، ارائه محصول، آموزش، تبلیغ محصولات و خدمات فعالیت کنند.

جمع بندی: ثبت شرکت ها، از طریق دادگاه، با ارائه اطلاعات شخصی افراد، اساس نامه، اسناد بانکی مربوط به سپرده گذاری سرمایه و از طریق آژانس ثبت شرکتها انجام می شود و در حدود 14 الی 21 روز به طول می انجامد.

کار و قوانین تامین اجتماعی:

قانون اساسی بلغارستان حق کار در فضایی امن و سالم، حق دریافت حداقل حقوق، حق استراحت و استفاده از مرخصی، حق عضویت در سندیکاهای صنفی و کارگری و غیره را برای افراد الزامی دانسته است. قوانین حقوق اجتماعی، آزادیها و اصول اروپایی نیز در بلغارستان لازم الاجرا می باشند.

برای شرکت ها، سرمایه گذاران و کارفرمایان خارجی امتیازات گوناگونی در قالب دریافت یارانه های مالی برای مدت معین به ازای ایجاد اشتغال برای افراد بیکار، معلولین، متقاضیان کار بالای 50 سال، والدین مجرد و غیره، همچنین معافیت های مالیاتی، از جمله تخفیف در مالیات تجاری در صورت استخدام گروه های بزرگ افراد معلول یا ایجاد اشتغال در مناطقی که دارای سطح بالای بیکاری هستند، پیش بینی شده اند.

همچنین اینگونه شرکت ها می توانند به ازای آموزش حرفه افراد، از حمایت مالی برخوردار شوند.  

ثبت قرارداد کاری:

قراردادهای کاری الزاماً به صورت کتبی می باشند و روابط شغلی میان کارگر و کارفرما پس از امضا قرارداد مذکور، جاری می شوند. این قراردادها باید حاوی اطلاعاتی همچون مکان اشتغال، نام شغل و شرح وظایف، زمان آغاز آن، مدت اعتبار قرارداد استخدام، سطح حقوق پایه و تعداد روزهایی باشد که فرد در سال می تواند به عنوان مرخصی استفاده کند. همچنین باید در آن، مدت زمانی تعیین شود که بر اساس آن، هریک از طرفین می تواند به قرارداد مذکور خاتمه بخشد. مدت زمان ساعات کاری در هر روز و تعداد روزهای کاری هفته نیز باید در آن ذکر شده باشند.

قوانین مالیاتی:

در بلغارستان 2 نوع مالیات وجود دارد:

Ø     مستقیم:

-         مالیات تجاری بر اظهارنامه مالیاتی سالیانه: سطح این مالیات در بلغارستان معادل 10% برای تمامی سطوح درآمدی تعیین شده است

-         مالیات بر درآمدهای شخصی: میزان این مالیات نیز معادل 10% می باشد.

-         مالیات هایی که هر ماه در ارتباط با مالیات سالیانه از حقوق کسر می شود: میزان این مالیات نیز معادل 10% می باشد.

Ø     غیرمستقیم:

-         مالیات بر ارزش افزوده: در بلغارستان، مالیات بر ارزش افزوده برای تمامی کالاها و خدمات 20% می باشد، به غیر از خدمات مربوط به هتل ها که معادل9% است.

-         مالیات غیرمستقیم / excise tax: این نوع مالیات بر انواع کالاهای مشخص از جمله سیگار و دخانیات، نوشیدنی های الکلی، سوخت و ... وضع می شود.

بیمه تامین اجتماعی و حق بیمه های مضاعف:

بیمه تامین اجتماعی، شامل بیمه سلامتی و اقساط بازنشستگی می باشد. در بین آنها، حقوق بازنشستگی اهمیت ویژه ای در سیستم قانون تامین اجتماعی بلغارستان دارد. افراد شاغل، در صورتی که از شرایط مشخصی برخوردار باشند، متناسب با شرایط مذکور، از این حقوق در ابعاد متفاوتی برخوردار می گردند.

انواع حقوق بازنشستگی به شرح زیر می باشند:

-         حقوق بازنشستگی بر اساس سابقه کاری و سن

-         حقوق معلولین بر اساس بیماری های عمومی

-         حقوق معلولین بر اساس بیماری ها و آسیب های ناشی از کار

-         حقوق بازنشستگی میراثی

-         حقوق بازنشستگی (حق بیمه مضاعف): این دومین پلکان الزامی حقوق تامین اجتماعی در بخش حقوق بازنشستگی است که به افراد متولد شده پس از تاریخ 13/12/1959 حق دریافت حقوق بازنشستگی مضاعف یا بازنشستگی زودهنگام برای افراد شاغل در گروه های کاری اول و دوم (گروه های کاری که نسبت به شغل های عمومی از سختی و آسیب های بیشتری برخوردار می باشند) را می دهد.