اطلاعات عمومی کشور سوئد:  

1-    جمعیت کشور :

 

تعداد در سال 2015

 

جمعیت کل

9,851,017

بخش شهری

8,318,812

بخش روستایی

1,532,205

رتبه جهانی

90

 

بیش از 85 درصد جمعیت سوئد شهرنشین بوده و جمعیت استکهلم پایتخت آن  1.485 میلیون نفر است.

حدود 2 درصد مشاغل مربوط به بخش کشاورزی است. 12 درصد آن به بخش  صنایع اختصاص یافته و 86 درصد نیروی کار سوئد در مشاغل بخش خدمات حضور دارند.  

2-     درصد با سواد:  حدود 100 درصد

 

3-  مساحت :

 

مساحت کل

  450295 کیلومتر مربع 

مساحت خشکی

  410335 کیلومتر مربع

مساحت آبهای سرزمینی

   39960  کیلومتر مربع

رتبه جهانی

56

 

حدود 6.5 درصد سرزمین قابل کشت است. 1 درصد بصورت مرتع مورد بهره برداری است و بیش از 66 درصد از وسعت  این کشور پوشش جنگلی دارد.

4-   سیستم اقتصادی :

سیستم اقتصادی سوئد منبعث از گرایش های راست نو، محل تلاقی لیبرالیسم، آنارشی و سوسیالیسم است. یعنی اولا سیستم لیبرال مبتنی بر بازار آزاد با حفظ اصل رقابت پذیری حاکم است. دولت کنترلی بر جریان سرمایه ندارد و به صورت آنارشیک اجازه می دهد تا بازار آزاد به صورت خود تنظیم، تولید و سود را مدیریت کند و در تجارت سیاست درهای باز را درپیش می گیرد. ثانیا در درون کشور با گرایشی سوسیالیستی به اخذ مالیاتهای نسبتا سنگین دست زده و به خاطر ایجاد امنیت به بازتوزیع درآمدها پرداخته، رفاه عمومی مطلوبی را ایجاد می کند. مدل سیستماتیک  دولت رفاه لیبرال سوئد بعضا الگویی منحصربفرد برای سایر کشورهای درحال توسعه و حتی توسعه یافته مطرح می کند.

5-    موقعیت عمومی اقتصاد:  موقعیت اقتصاد سوئد با معیارهایی مانند نرخ رشد تولید ناخالص ملی ، درآمد سرانه، تورم  و سایر عوامل رفاهی از رتبه مناسب و ممتازی برخوردار است. 

 

نرخ رشد تولید ناخالص ملی:

2014

2015

2016

2.3%

4.2%

3.6%

 

نرخ برابری کرون با یک دلار آمریکا

 

2014

2015

2016

8.4335

8.4335

8.569

 

6-   موقعیت در منطقه:

اقتصاد سوئد در منطقه اسکاندیناوی به لحاظ راهبردی نقش محوری را دارد. گرچه نروژ به علت وجود ذخایر نفتی از سرمایه بیشتری برخوردار است و یا دانمارک و فنلاند ممکن است در برخی معیارهای خاص بهتر از سوئد باشند ولی در مجموع عوامل اقتصادی و ابداعات مالی، سوئد الگویی مخصوص به خود و برجسته در منطقه را ارائه می دهد.

7-    موقعیت در جهان: روشهای خلاقانه سوئد به همراه عمل محتاطانه ولی حساب شده روشی به نام الگوی سوئدی را در اقتصاد جهان معرفی می کند.

برخی از معیارهای اقتصادی و رتبه جهانی سوئد در سال 2016

معیار

تولید ناخالص داخلی

پس انداز ملی

صادرات

واردات

سهام سرمایه گذاری مستقیم خارجی - در خارج از کشور

میزان

M$ 498.1

30.7% GDP

M$147.3

M$134.9

M$465.4

رتبه

39

23

31

31

17

 

8-  رقابت پذیری جهانی:

 طبق اعلام مجمع جهانی اقتصاد، سوئد در بین 138 کشور رتبه ششم را دارد.

 

9-   تولید ناخالص داخلی و رشد آن :

 

2014

2015

2016

2.3%

4.2%

3.6%

 

10-               GNPتولید ناخالص ملی:

 

2015

1105755 

میلیارد کرون

20152

1089343

میلیارد کرون

 

 

11- GDP تولید ناخالص داخلی: بر حسب میلیارد دلار

 

2014

2015

2016

 M$  450.9

 M$  474.8  

M$  498.1  

 

12- سهم بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه

 

سهم از تولید ناخالص داخلی

 

کشاورزی

صنعت

خدمات

1.7%

34.2%

64%

 

درآمد سرانه

 

درآمد سرانه

2014

2015

2016

میزان به دلار

46,256

48,199

49,678

تغییرات

3.00 %

4.20 %

3.07 %

 

 

12-       رتبه اعتباری کشور در محیط اقتصاد کلان: مطابق گزارش مجمع جهانی اقتصاد سوئد با کسب 6.1 از مجموع 7 امتیاز، در محیط اقتصاد کلان  رتبه 17 را داراست.    

 

13-       ظرفیت کشور به لحاظ نوآوری : مطابق گزارش WIPO اقتصاد کشور سوئد در سال 2015 سومین و در سال 2016 دومین رتبه جهانی در نوآوری را به خود اختصاص داد.  

14- دسترسی به منابع مالی: سیاست انبساطی پولی بانک مرکزی و تخصیص بهره منفی به سپرده های بانکهای سوئد در نزد بانک مرکزی بعلاوه شفافیت امور اداری و فن آوری پیشرفته ارتباطات و اطلاعات در کنار اقتصاد صنعتی و تولید محور مجموعا منابع مالی فراوانی را با دسترسی آسان در اختیار شهروندان سوئدی قرار داده است. ریسک پایین و امنیت بالای بازار همراه با متخصصین زبده آنالیز و تحلیل داده های سوئدی که رفتاری قابل پیش بینی را برای سرمایه خارجی رقم می زند نیز زمینه مناسبی برای دسترسی بهتر به منابع مالی را می تواند فراهم کند. البته قوانین مالیاتی سنگین کمی از جذابیت این بازار سرمایه می کاهد.

   

15-       روانی روند سیستم بروکراسی و روند اداری:   سلامت اداری، شفافیت، فن آوری پیشرفته بعلاوه سیستم نظارتی سخت گیر و فرهنگ اجتماعی مطالبه گر در کنار هم سیستم اداری روان، کارآمد و سالمی را برای زمینه سازی اقتصادی منسجم مهیا کرده است.   

16-قوانین کسب و کار: سوئد به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) تابع قوانین منطقه ای کسب و کار است و در عین حال سیاست حمایت از بنگاه های متوسط وکوچک را نیز با اعطای تسهیلات بلاعوض و قوانین حمایتی مالیاتی اعمال می کند.

 

17-       حفظ یا خروج سرمایه یا اصل سرمایه: همانطور که در مورد دسترسی به منابع مالی گفته شد اقتصاد صنعتی و تولید محور سوئد با تکیه بر بازاری که شفاف و نسبتا قابل پیش بینی رفتار می کند با تکیه بر قدرت کرون به عنوان واحد پولی کم نوسان، توانسته است جذابیت فراوانی حداقل برای سرمایه سوئدی های محتاط ایجاد کند. اکثر سرمایه های سوئد در کشور حفظ می شود و مسائلی مانند برگزیت نیز مزید بر علت شده است که سوئد به عنوان جانشین لندن در ثبت شرکتهای اتحادیه اروپایی مطرح باشد. البته شرکتهای بزرگ و  غولهای صنعتی سوئد در سالهای اخیر گرایش بیشتری به فعالیتهای چند ملیتی پیدا کرده و ظاهرا بخاطر فرار مالیاتی و کاهش هزینه ها، بخشی از سرمایه خود را در خارج از کشور بکار گرفته اند. 

  

18-       پذیرش سرمایه گذاری : اقتصاد صنعتی، دانش بنیان و لیبرال سوئد ظرفیت های فراوانی از سلامت تجاری و استحکام اقتصادی را برای پذیرش سرمایه گذاری نشان می دهد.

 

19- شاخص رقابت پذیری صنعتی : سوئد در گزارش یونیدو حائز رتبه 14 از بین 143 کشور است و تقریبا هیچ نهاد اقتصادی دولتی در سوئد وجود ندارد که در اساسنامه  و اصول کاری خود از اصل رقابت پذیری نام نبرده باشد.

 

20-    شاخص مزیتهای نسبی در صدور محصولات صنعتی، کشاورزی، گردشگری، هتل داری، لجستیک، حمل و نقل، فن آوری، های تک، و رتبه جهانی آنها

مطابق آمار بانک جهانی RCA سوئد و ایران به ترتیب ذیل می باشد:

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

کل صادرات

1

 

 

 

 

سبزیجات

0.06

 

 

 

 

مواد غذایی

0.07

 

 

 

 

سوخت

0.24

 

 

 

 

مواد شیمیایی

0.31

 

 

 

 

انواع پلاستیک و کائوچو

0.53

 

 

 

 

چرم و پوست

0.01

 

 

 

 

چوب

0.87

 

 

 

 

پارچه و لباس

0.02

 

 

 

 

 

21- رتبه کشور به لحاظ منابع طبیعی و فرهنگی گردشگری، (جذب توریست):

 سوئد گرچه با سیستم سرمایه‌داری اداره می‌شود، اما خدمات اجتماعی برای شهروندان از دستاوردهای مهم این کشور برای پیشرفت محسوب می‌شود. در سوئد با زیرساخت پیشرفته‌اش خدمات پزشکی و تحصیلات دانشگاهی رایگان است. امید به زندگی در سوئد بیشتر از هر کشور دیگری است و تقریبا همه زباله‌های موجود در این کشور بازیافت می‌شوند.

 

22-    رتبه جهانی گردشگری و جذب گردشگر و درآمد حاصل از آن:

 

مطابق آمار سازمان جهانی گردشگری UNWTO و مجمع جهانی اقتصاد WEF

سوئد

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ورود  ( میلیون)

4.951

10.980

10.522

--

--

--

درآمد( میلیون دلار)

8.671

13.8

15.4

11.544

12.856

12.235

رتبه جهانی 

 

21

19

 

 

9

 

23-  منابع انسانی و نیروی کار و سطح تخصص، هزینه و دستمزد:

 

هزینه و دستمزد نیروی کار سوئد

 

نیروی کار سوئد

تجاری

عمومی دولتی

دولتی

شهرداری ها

شوراها

موسسات غیر انتفاعی

مالکان خارجی

جمع

پرداخت ناخالص میلیون کرون

سه ماهه دوم 2015

285870

111290

25514

60810

24966

8703

18

405881

سه ماهه سوم 2015

279284

114099

25606

62756

25737

8779

18

402180

سه ماهه چهارم 2015

280320

110379

25882

59921

24576

8880

189

399768

سه ماهه اول 2016

279671

112636

25731

61946

24959

8255

19

400580

سه ماهه دوم 2016

296852

116776

26636

64591

25548

8909

18

42556

سه ماهه سوم 2016

291877

120417

26753

67225

26436

9003

19

421316

 

 هزینه و دستمزد نیروی کار سوئد

 

نیروی کار سوئد

تجاری

عمومی دولتی

دولتی

شهرداری ها

شوراها

موسسات غیر انتفاعی

مالکان خارجی

جمع

مالیات بر حقوق  میلیون کرون

سه ماهه دوم 2015

83896

37444

8329

20921

8194

2770

4

130817

سه ماهه سوم 2015

83333

35996

8243

19888

7864

2709

4

129771

سه ماهه چهارم 2015

85075

34599

7945

18993

7661

2509

4

122553

سه ماهه اول 2016

85442

33855

7976

18358

7522

2661

40

121631

سه ماهه دوم 2016

91061

34593

7847

18928

7819

2613

4

120543

سه ماهه سوم 2016

90599

33392

7738

18139

7515

2558

4

119850

 

 

جدول آمار اقتصادی رسمی از سال 2015 به بعد

 

2012

2013

2014

2015

2016

جمعیت (میلیون)

9.519

9.609

9.696

9.779

9.968

GDP (میلیارد دلار)

543.88

578.74

571.09

492.62

 

نرخ بیکاری

7.98

8.05

7.96

7.43

6.4

تورم

0.89+

0.04-

0.18-

0.7-

1.1

نرخ رشد با قیمت ثابت

0.29-

1.24

2.27

4.09

3.4

درآمد سرانه   (دلار)

45.881

46.284

46.316

48.065

 

صادرات   (میلیون دلار)

241.669

239.802

248.154

262.891

 

واردات    (میلیون دلار)

214.488

214.234

227.636

239.861

 

مازاد تجاری

27.181

25.568

20.519

23.030

 

 

روابط تجاری ایران و سوئد

Imports of goods from countries of consignement, total values, SEK thousand    Iran (Islamic Republic of)

   

total

2015M01

2015M02

2015M03

2015M04

2015M05

2015M06

2015M07

2015M08

2015M09

2015M10

2015M11

2015M12

 

 

6,460

6,024

6,854

7,108

5,934

5,772

2,552

3,966

9,785

14,019

10,852

6,799

86,125

 

2016M01

2016M02

2016M03

2016M04

2016M05

2016M06

2016M07

2016M08

2016M09

2016M10

 

 

68,474

 

4,642

11,229

12,036

9,114

9,988

5,985

8,156

4,055

10,137

11,807

 

 

87,149

 

                             

 

Exports of goods to countries of destination, total values, SEK thousand

           

total

2015M01

2015M02

2015M03

2015M04

2015M05

2015M06

2015M07

2015M08

2015M09

2015M10

2015M11

2015M12

 

 

167,426

395,823

74,705

72,559

222,583

808,370

64,799

187,996

220,993

127,037

73,180

130,822

2,546,293

 

2016M01

2016M02

2016M03

2016M04

2016M05

2016M06

2016M07

2016M08

2016M09

2016M10

 

 

2,342,291

 

71,361

243,091

245,293

201,427

143,093

151,489

70,374

120,722

218,664

166,414

 

 

1,631,928

 

                             

 

Latest update: Statistics Sweden

 total values, SEK thousand: e-mail: information@scb.se

20161229 09:30: HA0201G7

 

 

نیروی کار سوئد

تجاری

عمومی دولتی

دولتی

شهرداری ها

شوراها

موسسات غیر انتفاعی

مالکان خارجی

جمع

مالیات اولیه  میلیون کرون

سه ماهه دوم 2015

84435

29755

7226

15338

7191

2405

3

116598

سه ماهه سوم 2015

80197

30512

7255

15790

7467

2348

3

113059

سه ماهه چهارم 2015

81572

29528

7351

15069

7108

2430

3

113532

سه ماهه اول 2016

82988

30338

7371

15675

7293

2235

3

115564

سه ماهه دوم 2016

89456

31703

7672

16538

7493

2466

3

123628

سه ماهه سوم 2016

84954

32766

7734

17207

7825

2440

3

120164

 

 

 

 

 

 

 

-         اطلاعات عمومی تجاری شامل چگونگی ثبت دفتر تجاری، قوانین انتقال ارز، ثبت کالا- قوانین سرمایه گذاری و تولید

-         قوانین گمرکی ضوابط حمل و نقل و بیمه و شرکت های مهم و معتبر در این امر

-          جدول نمایشگاه های تخصصی و عمومی از نیمه 2016 به بعد :

جدول نمایشگاهها و همایش های اقتصادی سوئد که توسط اتاق بازرگانی تهیه شده به پیوست می باشد.

-         جدول همایش های اقتصادی 2016 به بعد:

تقویم  نمایشگاه ها و همایشها به پیوست می باشد.