اطلاعات اقتصادی جمهوری خودمختار نخجوان 

مقدمه:

جمهوری خودمختار نخجوان بخشی از قلمرو سرزمین جمهوری آذربایجان محسوب می گردد که بر اساس قانون اساسی جمهوری آذربایجان، دارای قانون اساسی مستقل می باشد و با اختیارات خاصی که به مجلس عالی در این منطقه تفویض شده، اداره می شود. این جمهوری در جنوب قفقازو شمال رود ارسواقع شده و از شمال و شرق 246 کیلومتر باجمهوری ارمنستان، از جنوب 204 کیلومتر با ایران و از غرب 11 کیلومتر باترکیهمرز مشترک دارد. خطوط مرزی نخجوان با جمهوری اسلامی ایران طی معاهده «ترکمنچای» مشخص شده و مرزهای آن با ترکیه و ارمنستان به موجب موافقت‌نامه «قارص» مشخص گردیده است.

اگرچه نخجوان بر اساس قانون اساسی خود در حوزه های اقتصادی و تجاری دارای استقلال است، ولی با این حال هرگونه تصمیم و اقدامی در این حوزه ها بدون نظر داشت سیاست های کلی جمهوری آذربایجان صورت نمی پذیرد. از آنجا که بخش قابل توجهی از بودجه های عمرانی و جاری حکومت محلی نخجوان از  سوی دولت مرکزی در باکو و از محل فروش نفت و گاز کشور جمهوری آذربایجان تامین می شود، هرگونه نوسانی در قیمت این محصولات صادراتی نیز تاثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی نخجوان دارد.

از سوی دیگر با توجه به حجم کوچک اقتصاد جمهوری خودمختار نخجوان در عرصه اقتصاد بین الملل، بسیاری از آمارها و اطلاعات اقتصادی این جمهوری به صورت تجمیع شده در قالب جمهوری آذربایجان ارائه می شود و در رتبه بندی های بین المللی لحاظ می گردد. به همین دلیل در رتبه بندی های بین المللی نمی توان جمهوری خودمختار نخجوان را به صورت مجزا مورد ارزیابی قرار داد.

با این توضیحات در ادامه سعی شده تا مهمترین و قابل استنادترین آمارها و اطلاعات اقتصادی مربوط جمهوری خودمختار نخجوان ارائه شود. قطعا این اطلاعات به مرور کامل تر و روزآمد خواهند گردید.

 

1.       اطلاعات عمومی جمهوری خودمختار نخجوان:

 

·        جمعیت: 448469 آمار تا 1 نوامبر 2016 ( 70 درصد جمعیت روستایی و 30 درصد شهر نشین)، رشد جمعیت: 1/1%

·        مساحت: 5500 کیلومتر مربع

·        دین :  اسلام ( 99درصد مذهب شیعه)

·        واحد پول: منات (90/1منات = 1دلار آمریکا)

·        مرکز جمهوری خودمختار نخجوان شهر نخجوان با 12 کیلومترمربع وسعت و نزدیک به 80 هزار نفر جمعیت است. کل جمهوری خود مختار نخجوان از شهر نخجوان بعنوان مرکز، 7 منطقه اصلی (رایون) و 205 روستاتشکیل شده است. 7 منطقه شامل شرور، بابک، اردوباد، جلفا، کنگرلی، شاهبوز و صدرک می باشد.

 

2.      آمار اقتصادی جمهوری خودمختار نخجوان در سال های 2015 و یازده ماهه 2016:

 

آمار اقتصادی جمهوری خودمختار نخجوان در سال 2015

موضوع

بر حسب منات آذربایجان

نرخ رشد (درصد)

در مقایسه با سال 2005

مجموع تولید ناخالص داخلی

2.467.422.400

1.7

8.1 برابر

سرانه تولید ناخالص داخلي

5581

2.1

6.9 برابر

حجم عمومي تولیدات بخش صنايع

916.817.900

2.0

22.2 برابر

سرمايه گذاري عمومي

951.196.500

2.9

7.5 برابر

محصولات عمومي بخش كشاورزي

402.991.800

12.2

4.1 برابر

خدمات مخابراتي و ارتباطی

46.908.400

1.8

5.2 برابر

خدمات پولي ارايه شده به مردم

195.829.500

3.4

7.4 برابر

تجارت خارجي (دلار)

512.354.500

--

9.6 برابر

حجم عمومي صادرات(دلار)

414.420.600

--

--

حجم عمومی واردات(دلار)

97.933.900

--

--

درآمد سرانه

4080

0.5

5.6 برابر

حقوق متوسط ماهانه

395

1.8

4.6 برابر

 

آمارهای اقتصادی جمهوری خودمختار نخجوان در یازده ماه سال 2016

موضوع

بر حسب منات آذربایجان

میزان رشد نسبت به دوره مشابه 2015  (درصد)

مجموع تولید ناخالص داخلی

2.251.900.900

0.6

سرانه تولید ناخالص داخلي

5042

3.6

حجم عمومي تولیدات بخش صنايع

859.555.800

1.9

سرمايه گذاري عمومي

913.044.000

--

محصولات عمومي بخش كشاورزي

369.626.500

6

خدمات مخابراتي و ارتباطی

46.231.100

3.9

میزان وام ارائه شده به بخش خصوصی

39.798900

 

تجارت خارجي (دلار)

413.185.800

--

حجم عمومي صادرات(دلار)

378.761.700

--

حجم عمومی واردات(دلار)

34.424.100

--

درآمد سرانه

3619

--

حقوق متوسط ماهانه

411

4.4

3.     آمار مربوط به توسعه جمهوری خودمختار نخجوان در بخش های مختلف طی سال 2015-1995

تعداد عمومی موسسات، کارخانجات و طرح های احداث و بازسازی شده در نخجوان

سالهای 2015-1995

در سال 2015

موسسات آموزشی و علمی

356

18

موسسات بهداشتی

253

13

موسسات فرهنگی

421

41

موسسات ورزشی

44

3

جاده و راه های جدید و نوسازی شده

3661 کیلومتر

62.4 کیلومتر

تعداد پل های جدید و نوسازی شده

162

------

تعداد منازل احداث شده برای خانواده های نیازمند

501

10

تعداد موسسات تولیدی و خدماتی

858

63

تعداد محل کارهای ( فرصتهای شغلی )

85919

2908

 

4.     ظرفیت کشور به لحاظ نوآوری:

جمهوری خودمختار نخجوان هنوز منطقه ای کشاورزی بوده و صنایع سبک و صنعتی مرتبط با بخش کشاورزی و دامداری جزء بخش های مهم اقتصاد آن محسوب می شوند. هر چند تولید مصالح ساختمانی و یا استخراج معادن و منابع معدنی موجب اشتغال زایی در این منطقه گردیده است، لیکن هنوز سهم بخش کشاورزی در اشتغال نیروی کار بسیار مهم بوده و درصد قابل توجهی از آن را به خود اختصاص داده است. به لحاظ تاریخی، متعاقب وقوع جنگ قره باغ که منجر به جدایی کامل ارتباط نخجوان از آذربایجان گردید وضعیت اقتصادی این منطقه به شدت آسیب دیده و مردم این منطقه متحمل صدمات زیادی در بخش­های مختلف گردیدند. اقتصاد نخجوان در سال­های پس از جنگ میان آذربایجان و ارمنستان رشد چندانی نداشت و قطع شدن راه ارتباطی این جمهوری خودمختار با آذربایجان، آن را در وضعیت بحرانی قرار داده بود. اما مرحله جدید توسعه آن از سال 1995 به بعد آغاز شد و در حال حاضر شاخص­های اقتصادی و اجتماعی آن در سطح بالایی قرار دارد. با اجرای
سیاست­های توسعه محور، موسسات و کارخانجات جدیدی تاسیس شد و حجم امور سازندگی و عمرانی افزایش یافت. بنا بر اظهارات مسئولان اقتصادی این جمهوری خودمختار، درآمد جمعیت آن در مقایسه با سال 1995 مجموعا 3/56 برابر افزایش یافته و حدود 11449 طرح مختلف در بخش سازندگی و عمرانی به بهره برداری رسیده است. تبدیل جمهوری آذربایجان به یک صادر کننده مهم نفت و گاز در جهان وکسب درآمدهای سرشار ارزی طی دهه گذشته، تاثیر مستقیم و مهمی بر تحول اقتصادی و پیشرفت­های ملموس در نخجوان داشته است.

5.     شاخص رقابت پذیری صنعتی:

از آنجا که نخجوان با 70 درصد جامعه روستایی بیشتر یک جامعه کشاورزی سنتی محسوب
می شود، نقش صنعت در آن پررنگ نیست. اگرچه در طی دو دهه اخیر سعی شده تا واحدهای مختلف صنعتی نیز در نخجوان راه اندازی شود ولی اغلب آنها از نوع موسسات تولیدی وواحدهای کوچک و با ظرفیت هایی برای جمعیتی محدود تعریف شده اند.

6.      رتبه کشور به لحاظ منابع طبیعی، فرهنگی و گردشگری:

با وجود جمعیت و فضای جغرافیایی محدود نخجوان به لحاظ تاریخچه زیست بشری، آثار تاریخی به جامانده و طبیعت بکر، ظرفیت مناسبی را داراست. جمهوری خودمختار نخجوان به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2018 انتخاب شده است و این خود گویای اهمیت آن حتی در جهان اسلام می باشد. آبهای معدنی منحصر به فرد،سنگ های تزیینی و برخی فلزات مانند طلا جزء ذخایر معدنی محسوب می شوند که در درآمدهای حاصله برای این جمهوری خودمختار به صورت محدود تاثیرگذار هستند.

7.     گردشگری:

در طی چند سال گذشته میزان توجه به توسعه گردشگری در نخجوان رو به افزایش بوده است. این امر به ویژه پس از سقوط قیمت نفت و کاهش بودجه های عمومی و عمرانی در جمهوری آذربایجان و به تبع آن در جمهوری خود مختار نخجوان بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این میان به دلیل همجواری نخجوان با استان های شمالغرب ایران، نزدیکی مسیر، امکان دریافت ویزا در مبادی مرزی، قیمت های مناسب برای اقامت در نخجوان و طبیعت مناسب این منطقه به لحاظ گردشگری، بسیاری از ایرانیان را به این منطقه جلب می نماید و این امر روندی رو به افزایش داشته است. بر اساس آمارهای دولتی طی سال 2016 بیش از 403 هزار نفر گردشگر به جمهوری خود مختار نخجوان سفر کرده اند که این میزان5 درصد رشد نسبت به سال قبل را نشان می دهد. با توجه به جمعیت 440 هزار نفری نخجوان این میزان گردشگر در دوره زمانی یکساله و در ابعاد جمهوری خودمختار نخجوان بسیار قابل توجه است.

وزارت فرهنگ و گردشگری جمهوری خود مختار نخجوان متولی این حوزه در نخجوان می باشد و در حال حاضر  شرکت گمی گایا توریسم بطور عملی مجری صنعت گردشگری در نخجوان است. این شرکت با دو آژانس توریستی ایرانی همکاری دارد و با یکی از آنها قرارداد امضاء نموده است.

دو شرکت توریستی دیگر به نام هایʺناختورʺو ʺشمسʺنیز در نخجوان فعالیت دارد که بیشتر تورهای مذهبی به مقصدمشهد و کربلا را تشکیل می دهد. اگر کسانی که برای توریسم مذهبی به شرکت گمی گایا مراجعه کنند این شرکت آنها را  به دو شرکت مذکور معرفی می کند.

 

 

مشخصات و آدرس اتحادیه گردشگری و آژانس های گردشگری معتبرنخجوان:

·        اتحادیه گردشگری جمهوری خودمختار نخجوان

THE UNION OF TOURISM AND EXCURSIONS OF  NAKHCHIVAN AUTONOMOUS  REPUBLIC

AddressCity of Nakhchivan, Heydar Aliyev Avenue, 10

Tel:  (+99436)  545 17 43

E-mail:info@naxtur.az

·        آژانس گردشگری گمی گیا

GAMIGAYA TOURISM

Address:City of Nakhchivan, Mirza Alakbar Sabir, str 1

Tel: (+99436)  545 22 55- (+99436)  545 71 01

Fax: (+99436) 544 17 56

·        آژانس گردشگری شمس

SHAMS TOURISM

Address: City of Nakhchivan, Istiglal, str 75

 Tel:(+99455)  389 23 22- (+99451)  389 23 22

 E-mail: rekber@inbox.ru

 

8.     عملکرد و توانایی لجستیک تجاری، حمل و نقل و جابجایی کالا، زیرساخت حمل و نقل تجاری، هزینه حمل و نقل و قدرت رقابت:

اگرچه نخجوان هنوز یک مسیر ترانزیت بین المللی مهم و قابل توجهی محسوب نمی شود ولی به لحاظ موقعیت جغرافیایی، همسایگی و مرز مشترک با سه کشور ایران، ترکیه و ارمنستان و ایجاد تدریجی زیرساخت ها، ظرفیت تبدیل شدن به مسیری مهم برای حمل و نقل در تجارت منطقه ای را دارد. راه اندازی مسیر ریلی مسافری نخجوان مشهد و علاقمندی کشور ترکیه برای اتصال مجدد به خط ریلی ایران با اتصال به خط ریلی نخجوان ظرفیت بالقوه ای را برای همکاری سه جانبه در این حوزه به وجود آورده است. در حوزه حمل و نقل جاده ای نیز نخجوان با دارا بودن دو دروازه مرزی فعال پلدشت- شاه تختی و جلفا- جلفا با جمهوری اسلامی ایران و همچنین مرز صدرک با جمهوری ترکیه و وجود جاده های مناسب برای حمل و نقل تجاری، زمینه همکاری های ترانزیتی را  میان سه کشور فراهم آورده است. این مسیر ترانزیتی با توجه به بار ترافیکی در مرز بازرگان می تواند به عنوان مسیر جایگزین مورد استفاده قرار گیرد.

 

9.      تسهیلات گمرکی:

جمهوری خودمختارنخجوان طی چند سال گذشته به سرعت خود را با استانداردهای بین المللی  و جهانی در حوزه امور گمرکی تطبیق داده است. ایجاد زیرساخت های لازم، تامین تجهیزات فنی از جمله دستگاه های ایکس ری مسافری و مخصوص اتومبیل و کامیون از جمله اقدامات انجام شده در حوزه سخت افزاری در حوزه گمرکات است. تربیت نیروی انسانی کارآمد و برگزاری کارگاه های آموزشی و اعمال مدیریت واحد در مرزهای گمرکات مرزی جمهوری خودمختار نخجوان باعث شده تا روند امور اداری و فرآیندهای گمرکی به شکلی روان و با سرعت قابل قبول انجام پذیرد. یکی از اقدامات مهم گمرکی میان جمهوری خودمختار نخجوان و جمهوری ترکیه فعال سازی پنجره واحد گمرکی میان دو طرف است که نقش مهمی در تسریع امور گمرکی دوجانبه داشته است. فعال سازی پنجره واحد گمرکی با جمهوری اسلامی ایران از خواسته های مسئولین نخجوانی بوده است که تا کنون به دلیل عدم آمادگی و عدم وجود زمینههایلازم در طرف ایرانی میسر نگردیده است.

 

 

 

 

10.   اسامی شرکت های بزرگ و مهم مورد تایید و زمینه فعالیت:

 

هلدینگ های معتبر و فعال در نخجوان

" هلدینگ جهان "

این هلدینگ در سال 1995 تاسیس شده و آقای وقار عباس اف رئیس آن می باشد. جهان هلدینگ در رشته های ذیل کارخانه و شرکتهای متعدد داشته و انواع و اقسام محصول تولید کرده و خدمات ارائه می دهد.

1-    كارخانه « جهان پن » با مسئوليت محدود

موسسه مذكور در سال 2004 در اراضي به وسعت 6500 متر مربع در شهر نخجوان تاسيس شده است. اين موسسه بيشتر مصالح ساختماني توليد نموده و امر تامين مصالح ساختماني شركتهاي ساخت
و ساز را بر عهده دارد. تولید درب و پنجره هاي از پروفيل هاي پلاستيكي، لوله هاي پلاستيكي، شيرواني و ايرانیتهاي رنگي در این کارخانه صورت می گیرد. تمام دستگاههاي اين موسسه ساخت تركيه و مطابق با استانداردهاي روز است. محصولات اين موسسه علاوه بر تامین نیاز داخل به كشورهاي آسياي ميانه نيز صادر می شود. اين موسسه با برخي از شركتهاي مخصوص خارجي نيز همكاري دارد. در این موسسه تولیدی، سالانه 2.5 ميليون تن لوله هاي پلاستيكي، 30 هزار مترمربع رادياتور، 2 هزار متر مربع ايرانیت و 2 هزار متر مربع پروفيل پلاستيكي توليد مي شود. اكنون 215 نفر در اين موسسه مشغول به كار هستند.

تلفن: ( 00994136) 453203 457592

پايگاه اينترنتي: www.cahan.az

پست الكترونيك: nurlanaliyev@gmail.com

آدرس:‌ شهر نخجوان كوچه عزيز علي اف

 

2-   شركت « جهان توباكو» با مسئوليت محدود

اين شركت در سال 2005 در اراضي به وسعت 13033 متر مربع در شهر نخجوان از طرف جهان هلدينگ تاسيس شده است. در این شرکت انواع سيگارهاي مختلف(جهان، ويسوره و نووا)  توليد مي شود. دستگاههاي اين موسسه ساخت آمريكا، انگليس و آلمان هستند. مواد اوليه از انگليس، مجارستان، بلغارستان، مالزي و اتحاديه عرب آورده مي شود. اين موسسه در توسعه كشت توتون در جمهوري خود مختار نخجواننيز برنامه هاي مهمی را اجرا نموده و كشاورزان را براي كشت اين محصول تشويق مي كند. فروش محصولات سيگار در ديگر مناطق آذربايجان نيز اجرا مي شود. 80 نفر در اين موسسه مشغول به كار هستند.

تلفن: ( 00994136) 459292

دورنگار: ( 0099450) 3786477

پايگاه اينترنتي: www.cahan.az

پست الكترونيك: nurlanaliyev@gmail.com

آدرس : شهر نخجوان كوچه عزيز علي اف

 

3-  كارخانهنگهداري و خشك كردن توتون

اين موسسه از طرف جهان هلدينگ در سال 2008 مورد بهره برداري قرار گرفته و سالانه 2000 تن توتون توليد مي كند. توليد مواد اوليه سيگار در اين موسسه در نظر گرفته شده است. 15 نفر در اينجا مشغول به كار هستند.

تلفن: ( 0099450) 2226765

پايگاه اينترنتي: www.cahan.az

پست الكترونيك: nurlanaliyev@gmail.com

آدرس: شهر نخجوان كوچه آذربايجان

4-   كارخانه توليد رادياتور و ايرانيت

اين كارخانه نيز در تركيب جهان هلدينگ در اراضی به وسعت 2160 متر مربع تاسيس شده است. در اينجا روزانه 250 عدد و سالانه 30000 متر مربع پانل رادياتور توليد مي شود. فروش محصولات اين موسسه به كشورهاي خارجي نيز در نظر گرفته شده است. دستگاههاي موسسه ساخت تركيه بوده و با استانداردهاي روز مطابقت دارد. اين موسسه آماده همكاري با سرمايه گذاران و شركتهاي خارجي نيز بوده و 28 نفر در آن مشغول به كار هستند.

تلفن: ( 0099450) 2226765

پايگاه اينترنتي: www.cahan.az

پست الكترونيك: nurlanaliyev@gmail.com

آدرس: شهر نخجوان كوچه آذربايجان

5- موسسه « جهان TEA » با مسئوليت محدود

اين موسسه در سال 2006 در شهر نخجوان مورد بهره برداري قرار گرفته است. در اينجا 3 نوع چاي در 9 طعم و در بسته بندی های 100،250 و 500 گرمي توليد و با اسامی تجاری «‌الينجه»، « آراز» ، «‌سترلينگ» ، « the house of tudor» به بازار عرضه می شوند. علاوه بر اينها گياهان دارويي موجود در اراضي جمهوري خود مختار نخجوانرا نيز در دو نوع 50 گرمي و 100 گرمي بسته بندي و به بازار ارائه می دهند. دستگاههاي اين موسسه ساخت مجارستان و آرژانتين مي باشد. براي توليد اين محصولات از متخصصان و كارشناسان دانشكده زيست شناسي آكادمي علوم جمهوري خود مختار نخجواننيز كمك گرفته مي شود.

تلفن: ( 00994136 ) 459292

پايگاه اينترنتي: www.cahan.az

آدرس: شهر نخجوان كوچه حسن علي اف

 

6 - مركز تجاري جهان

مركزي تجاري جهان در سال 2003 از طرف جهان هلدينگ تاسيس شده است. مركز تجاري در شهر نخجوان در اراضی به وسعت 3500 متر مربع تاسیس و فعالیت می نماید. در مغازه هاي اين مركز انواع و اقسام مختلف لباس ها و لوازم خانگي، برقي و الكترونيك در اختيار مردم گذاشته شده است. در این مرکز تجاری همچنين خياطي، سلماني و آرايشگاه زنانه نيز فعاليت داشته و برای 340 نفر ایجاد اشتغال شده است.

تلفن:‌( 00994136 ) 452757

پايگاه اينترنتي: www.cahan.az

پست الكترونيك: gahan-tigaret@yahoo.com

آدرس: شهر نخجوان كوچه حسن علي اف

 

 

 

 

7- بازار محصولات كشاورزي جهان

بازار ميوه و تره بار جهان در سال 2005 در تركيب مركز تجاري جهاني فعاليت خود را آغاز نموده است. اين بازار در چهار فصل سال بدون فاصله در خدمت اهالي است. این بازار براي 2000 نفر كشاورز در نظر گرفته شده است.

تلفن: ( 00994136) 400230

دورنگار: ( 00994136)‌441316

پايگاه اينترنتي: www.cahan.az

پست الكترونيك: info@gahan.az

آدرس: شهر نخجوان محله آتابيلر 14/13

 

 

 

" هلدینگ لذت"

این هلدینگ که از سال 1995 فعالیت خود را آغازنموده است، بیشتر در تولید انواع مختلف بیسکویت و شکلات ، مرغ و تخم مرغ و همچنین پخش مواد غذایی فعال است.

 

صنايع مواد غذايي « لذت » با مسئوليت محدود

اين موسسه در سال 2004 در شهر نخجوان تاسيس شده است. دستگاههاي اين موسسه براي توليد قند حبه و شكلاتاز تركيه آورده شده است. مواد اوليه از تركيه آورده مي شود. در اينجا همچنين كارگاه تميز كردن و بسته بندي نمودن محصولات كشاورزي 5000 كيلوگرم در ساعت نيز تاسيس گرديده است. موسسه 74 نفر كارمند دارد.

تلفن: ( 00994136 ) 419121

        ( 00994136 ) 458501

دورنگار: ( 00994136 ) 446340

پايگاه اينترنتي: www.lezzet.az

پست الكترونيك: info@lezzet.az

آدرس: شهر نخجوان كوچه نصرالدين طوسي 2

 

كارخانه « سيراب ».  سهامي عام

اين موسسه در سال 2003 در 50000 متر مربع اراضي روستاي سيراب از شهرستان بابك تاسيس شده است. آب معدني سيراب در سال 2005 در شهر ژنو به دلیل كيفيت مناسب خود، موفق به دریافت مدال طلا گریده است. در این موسسه آب معدني با نشان سيراب در اندازه هایمختلف توليد مي شود. اين محصولات دارای گواهی استاندارد ISO-9001   نيز می باشند. محصولات اين موسسه به ديگر مناطق آذربايجان ، كشورهاي جمهوري اسلامي ايران، تركيه، اكراين و روسيه نيز صادر مي شود. در این موسسه تولید آب معدنی برای  111 نفر ایجاد اشتغال دائمی شده است.

تلفن: ( 00994136 ) 400161

دورنگار: ( 00994136 ) 400161

پايگاه اينترنتي: www.sirab.az

پست الكترونيك:‌info@sirab.az

آدرس: ناحيه بابك روستاي سيراب

 

 

" هلدینگ گمی قایا " 

 

1-    « موسسه آبهاي معدني » گمي قايا هلدينگ. با مسئوليت محدود

موسسه توليدي آبهاي معدني گمي قايا هلدينگ در سال 2009 با استفاده از دستگاههاي ساخت ايتاليا، فرانسه و بلژيك در شهر نخجوان در اراضیبه وسعت 14000 متر مربع مورد بهره برداري قرار گرفت. اكنون در اين موسسه آب معدني باداملي در 8 حجممختلف توليد مي شود. در اين موسسه لابراتوار آزمايشي نيز فعاليت داشته و كيفيت محصولات به طور مداوم بررسی می شود. محصولات موسسهدارای گواهینامهiso-22000 بوده و 40 نفر كارمند نيز در آن مشغول به کار هستند.

تلفن: ( 00994136)400425  400426  400427دورنگار: 401614

پايگاه اينترنتي: www.gemikaya.com

پست الكترونيك: info@gemikaya.com

آدرس: شهر نخجوان، كوچه عزيز علي اف

2-   مجتمع توليد محصولات سنگ گمي قايا هلدينگ.

اين موسسه در سال 2006 در روستاي آراز ناحيه بابك در  اراضی به وسعت 64000 متر مربع در تركيب  هلدينگ گمی قایا تاسيس شده است. در اين موسسه سنگهاي مختلف براي نماکاری از مرمر و تراورتن توليد مي شود. فعاليت اين موسسه از طرف كميته استاندارد جمهوري خود مختار نخجوانتاييد شده است. دستگاههاي اين موسسه ساخت تركيه و ايتاليا هستند. اكنون اين موسسه 51 نفر كارمند داشته و سفارشات داخلي را قبول مي كند.

تلفن: (0099460) 5400234 -5400664

پايگاه اينترنتي: www.gemikaya.com

پست الكترونيك: info@gemikaya.com

آدرس: روستاي آراز ناحيه بابك

 

3-  « مجتمع صنايع گمي قايا» با مسئوليت محدود

 

اين موسسه در سال 2006 در شهر نخجوان از طرف گمي قايا هلدينگ و در اراضی به وسعت 3849 متر مربع تاسیس شده است. در اينجا بيشتر درب و پنجره آلومینيوم، ميخ هاي مختلف و نرده هاي شيرواني توليد مي شود. اين موسسه امكان رقابت با موسسات و كارخانه هاي خارجي را دارد. موسسه بر اساس سفارشات فعاليت مي كند. با راه اندازی این موسسه تولیدی برای 159 نفر ایجاد اشتغال دايمي شده است.

تلفن: ( 0099450)7402299

دورنگار:( 00994136) 458062

پايگاه اينترنتي: www.gemikaya.com

پست الكترونيك: info@gemikaya.com

آدرس: شهر نخجوان، كوچه نصرالدين طوسي 7

 

4-« كارخانه آجر گمي قايا » با مسئوليت محدود

این موسسه در سال 2004 در چهارچوب برنامه توسعه مناطق آذربايجان در سالهاي 2008-2004 در روستاي چشمه باسار ناحيه بابك در 2.43 هكتار اراضي تاسيس شده است. اين موسسه براي تامين مصالح ساختماني شركت هاي ساخت و ساز جمهوري خود مختار نخجوان با ظرفیت توليد 8 ميليون عدد آجر در سال فعاليت دارد. در اين کارخانه 3 نوع آجر  درابعاد مختلف توليد مي شود. محصولات اين موسسه در مورخ 30 اكتبر 2007 برچسب دولتي اداره استاندارد جمهوري خود مختار نخجوانرا گرفته است. در حال حاضر 110 نفر در این موسسه مشغول  به كار هستند.

تلفن: ( 00994136) 412537

        ( 00994136)412396

پايگاه اينترنتي: www.gemikaya.com

پست الكترونيك: info@gemikaya.com

آدرس: ناحيه بابك روستاي چشمه باسار

 

5-كارخانه بتن گمي قايا با مسئوليت محدود

كارخانه بتن با مسئوليت محدود در سال 2005 احداث گردید. در اين کارخانه بتن، شن و ماسه و سنگهاي خرد شده را توليد و در واقع امر تامين بتن، شن و ماسه شركت هاي ساختماني در جمهوري خود مختار نخجوانبر عهده این کارخانه می باشد. در اينجا همچنين كارگاه توليد سنگهاي تزيينيبا ظرفیت تولید 700 متر مربع در روز نيز فعاليت دارد. تعداد كاركنان در این واحد تولیدی 110 نفر می باشد.

تلفن: (009944136) 400224 413859 400079

دور نگار : ( 00994136)445148

 پايگاه اينترنتي: www.gemikaya.com

پست الكترونيك: info@gemikaya.com

آدرس: ناحيه باباك روستاي قوشاديزه

6- موسسه « راه، آب و انرژي گمي قايا» با مسئوليت محدود

اين موسسه در تركيب گمي قايا هلدينگ در سال 2008 مورد بهره برداري قرار گرفته است. اين موسسه احداث ، بازسازي و تعمير راه، جاده و نيروگاههاي برق را اجرا مي كند. اكنون احداث جاده نخجوان-صدرك و نيروگاه آبي بيلو در اردوباد بر عهده شركت مذكور است. تعداد كاركنان اين موسسه 200 نفر هستند.

تلفن: (00994136 ) 400289

پايگاه اينترنتي: www.gemikaya.com

پست الكترونيك: info@gemikaya.com

 

7-مجتمع مواد غذايي گمي قايا با مسئوليت محدود

اين موسسه در سال 2006 در شهر نخجوان در اراضی به وسعت 18740 متر مربع تاسيس گرديده است.اين موسسه در تركيب گمي قايا هلدينگ با مسئوليت محدود فعاليت مي كند. در اين موسسه تولیدی آب ميوه، حلوا، شيريني و ميوه هاي خشك تولید مي شود. دستگاههاي اين موسسه ساخت آلمان و ايتاليا بوده، 8 نوع آب ميوه از جمله سيب، هلو، گيلاس، انار، پرتغال، انگور و زردآلوتوليد
مي شود. موسسه بيشتر براي تامين مطالبات داخلي جمهوري خود مختار نخجوانفعاليت داشته و 46 نفر كارمند دارد.

تلفن: (00994136) 400105

دورنگار: ( 00994136 ) 450016

پايگاه اينترنتي: www.gemikaya.com

پست الكترونيكك: info@gemikaya.com

آدرس: شهر نخجوان، كوچه نصرالدين طوسي 7

 

8-« كارخانه محصولات مواد غذايي بركت » با مسئوليت محدود

اين موسسه در سال 2003 تاسيس شده است. در اين کارخانه آسياب با ظرفیت 50 تن در روز با دستگاههايی از کشور تركيه، كارگاه نانوايي به ظرفیت 36 تن در روز، كارگاه توليد بيسكويت به ظرفیت 400 كيلوگرم در ساعت با 2 دستگاه ساخت ايتاليا، كارگاه توليد سوسيس و كالباس به ظرفیت 4.8 تن در روز با استفاده از دستگاههاي آلماني و اتريشی، كارگاه توليد شير و لبنيات به ظرفیت 16.5 تن در 8 ساعت با استفاده از دستگاههاي آلمان و آمريكا، كارگاه بسته بندي شير تازه در قوطي كارتن به ظرفیت 1500 عدد در ساعت فعاليت دارد. موسسه همچنين دارای شعب فروش در شهر نخجوان می باشد.

تلفن: ( 00994136) 458781

         ( 0099460 ) 5402919

دورنگار: ( 00994136 ) 445184

پست الكترونيكي: SHAMS@NKHCHIVAN.AZ

آدرس: شهر نخجوان كوچه م. واقف 1

 

" هلدینگ دیزاین "

1-    شركت « ديزاين » با مسئوليت محدود

شركت ديزاين با مسئوليت محدود در سال 2006 در شهر نخجوان در اراضي به وسعت 16200 متر مربع تاسيس شده است. كارخانه هاي ذوب آهن، توليد درب و پنجره هاي پلاستيكي و كارگاه توليد شيشه نيز در تركيب شركت ديزاين فعاليت دارند. در این شرکت درب و پنجره هاي پلاستيكي ، كارهاي مختلف با آهن و مس، توليد نرده هاي آهن، برش شيشه و آينه و نقاشي در روي شيشه انجام مي پذيرد. اكنون 104 نفر در اينجا مشغول  به كار هستند.

تلفن: ( 00994136 ) 441333دورنگار: ( 00994136) 441333

پايگاه اينترنتي: www.diazynmmc.com

پست الكترونيك: dizaynmmc@yahoo.com

آدرس: شهر نخجوان كوچه حيدر علي اف 19

 

 

 

 

 

 

 

2-   كارخانه « ذوب آهن » ديزاين با مسئوليت محدود

اين كارخانه در تركيب شركت ديزاين در سال 2008 در شهر نخجوان در  اراضی به وسعت 1900 متر مربع تاسيس گرديده است. در اينجا بيشتر پارچه هاي يدكي اتومبيل، نرده هاي آهن، صندلي هاي آهنی و ديگر كارهايي كه با آهن انجام مي گيرد توليد مي شوند. دستگاههاي اين موسسه از چين و جمهوري اسلامي ايران تهيه شده و مطابق با استانداردهاي روز هستند. موسسه براي همكاري با سرمايه گذاران و شركتهاي خارجي آماده بوده و هم اکنون 61 نفر در اين موسسه مشغول به کار هستند.

تلفن: ( 00994136 ) 441333

دورنگار: ( 00994136) 441333

پايگاه اينترنتي: www.diazynmmc.com

پست الكترونيك: dizaynmmc@yahoo.com

آدرس: شهر نخجوان كوچه ظريفه علي يوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.   شرکت های معتبر و تایید شده در زمینه تولید، بازاریابی و پخش کالا در نخجوان:

موسسات تولیدی و صادراتی جمهوری خودمختار نخجوان

مواد غذایی

اطلاعات شخص مسئول

میزان تولید

آدرس

محصول

نام موسسه

--

دوغان آلتون

dogan.altun@gemikaya.com

00994505431002

00994122655554

360 تن در سال

شهر نخجوان  کوچه نصرالدین طوسی7   Az7000

تلفن: 00994365458781

دورنگار: 00994365456648

bereket@gemikaya.com

www.gemikaya.com

ماکارونی، بیسکویت،پنیر،نان، گوشت قرمز

شرکت سهامی مواد غذایی گمی قایا برکت با مسئولیت محدود

1

دوغان آلتون

dogan.altun@gemikaya.com

00994505431002

00994122655554

150 تن در سال

شهر نخجوان  کوچه نصرالدین طوسی7

تلفن : 00994365440105

دورنگار: 00994365451614

info@gemikaya.com

www.gemikaya.com

حلوا، پکمز، آب میوه و میوه خشک

شرکت سهامی مجتمع صنایع مواد غذایی گمی قایا با مسئولیت محدود

2

تورال ابراهیم اف

00994554444473

tural4ibrahimov@gmail.com

 

 

 

30 میلیون عدد بطری در سال

شهر نخجوان کوچه ع. علی یف 2

تلفن:27-  00994365540425

دورنگار: 00994365451614

badamlisu.1974@gmail.com

www.badamlisu.com

آبهای معدنی باداملی
(معمولی وگازدار)

شرکت سهامی آبهای معدنی گمی قایا با مسئولیت محدود

3

عامل حسین زاده

00994707476787

00994507879966

80 تن بسته بندی چای در روز

شهر نخجوان کوچه ع. علی یف 2

تلفن: 00994365456020

دورنگار : 00994365458036

tea@cahan.az

www.cahan.az

 

 

بسته بندی چای خشک و چایهای گیاهی

شرکت سهامیجهان با مسئولیت محدود

 

 

4

عامل حسین زاده

00994707476787

00994507879966

5 میلیون بسته سیگار در ماه

شهر نخجوان عزیز علی یف کوچه 2

تلفن: 00994635459292

دورنگار: 00994365458036

tobacco@cahan.az

www.cahan.az

محصولات توتون

 ( چهار نوع سیگار)

 

شرکت سهامی جهان تاباکو با مسئولیت محدود

5

امین علی یف

00994502503992

10 تن شکر در روز، 13 تن آرد در ماه، بسته بندی 5 تن گردو و آجیر در روز

شهر نخجوان کوچه نظامی 59/12

تلفن: 00994365458501

دورنگار: 00994365445134

info@lezzet.az

www.lezzet.az

حبوبات و آجیل

شرکت سهامیمحصولات مواد غذایی لذت با مسئولیت محدود

6

امین علی یف

00994502503992

250-300 کیلوگرم در ساعت

شهر نخجوان کوچه خیابانی فرعی 1/9

تلفن : 00994365448223

دورنگار: 00994365448227ز

info@nati.az

www.nati.az

تولید ویفل و بیسکویت

شرکت سهامی بیسگویت و شکولات لذت با مسئولیت محدود

7

امین علی یف

00994502503992

110000 عدد مرغ در 45 روز

جمهوری خود مختار نخجوان ناحیه بابک روستای کریم بیلی

تلفن: 0099435418812

دورنگار: 00994365445134

broiler@lezzet.az

www.lezzet.az

تولید مرغ و محصولات جانبی

شرکت سهامیمرغداری لذت با مسئولیت محدود

8

منصور عسگر لی

00994502353265

3000 بطری در ساعت

ناحیه شاهبوز روستای کچیلیAz7313

تلفن : 00994365441223

دورنگار: 00994365441223

cinqilli_palitra@mail.ru

www.cinqilli.com

 

 

 

آب معدنی طبیعی

شرکت سهامی چینقیللی بولاقبا مسئولیت محدود

9

کنیاز تقی یف

00994503724151

40 تن نمک سنگی و 25 تن نمک خرد شده در روز

ناحیه کنگرلی منطقه بویوکدوز معدن کوه نمک (دوزداغ)

تلفن: 00994365540182

anar2552@yahoo.com

نمک خرد شده و سنگی

شرکت سهامی نمک نخجوان با مسئولیت محدود

10

 

 

جمال الدین محمداف

00994502504620

500 لیتر در روز

شهر نخجوان کوچه علیقلی غهگسار

تلفن: 00994365542120

دورنگار: 00994365457379

arazmmc@gmail.com

تولید سرکه سیب

شرکت سهامی ارس 3 با مسئولیت محدود

11

جمال الدین محمداف

00994503175704

4000 عدد کنسرو گوشت در ساعت، 4 تن کالباس و سوسیس در روز

شهر نخجوان کوچه بابک

تلفن : 00994365507603

mm_nacxivan@mail.ru

 

محصولات کوشتی ( کالباس، سوسیس ، کنسرو گوشت، گوشت چرخ کرده و گوشت قرمز)

شرکت سهامی م م تولید محصولات گوشتی

12

فکرت علی یار اف

00994503124107

3 تن کالباس در روز

شهر نخجوان محله آذربایجان

تلفن: 00994365446442

hilal@mail.ru

تولید کالباس و سوسیس

شرکت سهامی هیلال با مسئولیت محدود

13

انشاءالله عباس اف

00994515501161

30 تن ماهی در سال، 600 عدد تن ماهی در ساعت

 

ناحیه کنگرلی روستای قره باغلار Az7402

تلفن: 00994515501161

abbasovinshallah@yahoo.com

تولید تن ماهی، ماهی های قزل آلا و ماهی های دیگر

شرکتآسنی پرورش ماهی

14

حسین فرضعلی یف

00994504907111

500 کیلوگرم مربا در روز و 20 تن میوه خشک در سال

 

شهر اردوباد خیابان حسن علی یف Az6900

تلفن: 00994365471906

fh_ogullari_mmc@yahoo.com

تولید انواع مختلف مربا

شرکت سهامی فرزندان ف.ح با مسئولیت محدود

15

اطلاعات شخص مسئول

میزان تولید

آدرس

محصول

نام موسسه

--

نوروز بلال اف

00994553233158

50 تن محصول در سال

ناحیه اردوباد روستای ونند Az6900

تلفن: 00994365479848

00994125468676

00994506337799

oqm@mail.ru

ordubad.q.m@mail.az

www.ordubadnemetleri.az

مربا، آب میوه، شیرینی، داروهای گیاهی و ....

شرکت سهامیمحصولات قنادی اردوباد با مسئولیت محدود

16

یاسین بابایف

00994503578982

8 تن مواد اولیه و بسته بندی در سال

شهر شاهبوز کوچه اسماعیل اف 1 Az7100

تلفن: 00994365430077

دورنگار: 00994365430077

yasinbalayev@rambler.ru

بسته بندی گیاهان و کپسولهای دارویی

شرکت سهامی فارما شاه با مسئولیت محدود

17

گلنور دیبک

00994502859818

35 میلیون بطری آب سیراب در سال

ناحیه بابک روستای سیراب Az6721

تلفن: 00994365418113

00994365540161

info@sirab.az

www.sirab.az

تولید آب معدنی سیراب ( گازدار و بدون گاز

شرکت سهامی عام بابک سیراب

18

انتقام حسین اف

00994507986788

00994706153467

50 کیلوگرم در روز

ناحیه جلفا روستای ابرقنوس

تلفن :00994635463093

nazlimeyvequrutma@hotmail.com

تولید میوه خشک

شرکت نازلی تولید میوه خشک

19

هومروز محمداف

00994503394905

 

 

1300 تن انواع مختلف تره بار در سال

شهر نخجوان کوچه تبریز 1

تلفن : 00994365445940

دورنگار : 00994365446156

nax.dost@yahoo.com

تولید میوه و تره بار ( خیار، گوجه،فلفل سبز، بادمجان و توت فرنگی)

شرکت سهامی تجارت دوستی با مسئولیت محدود

20

الچین تقی یف

00994502009906

600 تن گوشت مرغ و 10 تن گوشت سینه مرغ در سال

ناحیه شرور روستای دودنگه

elcin-tagi@mail.ru

تولید گوشت مرغ و محصولات مرغ

شرکت سهامی مرغداری شرور با مسئولیت محدود

21

عمادالدین قلی یف

00994508655045

85000 عدد مرغ در 45 روز

ناحیه جلفا روستا کرنا Az7200

تلفن: 00994558376868

Ikram758@gmail.com

تولید گوشت مرغ

شرکت سهامی مرغداری کرنا با مسئولیت محدود

22

زائور محمداف

00994503165802

1.2 میلیون بطری در سال

روستای سیراب ناحیه بابک

تلفن: 00994365540120

karton.tara@mail.ru

آب معدنی

شرکت سهامی ساوالان س با مسئولیت محدود

23

محصولات صنعتی

اطلاعات شخص مسئول

میزان تولید

آدرس

محصول

نام موسسه

--

دوغان آلتون

تلفن: 00994505431002

00994125655554

dogan.altun@gemikaya.com

110 متر مربع سنگ، 250 متر مربع تراورتن، 300 متر مربع جدول، 550 متر مربع سنگ طراحی شده در روز

شهر نخجوان کوچه علیقلی غمگوسار 5

تلفن: 00994365451509

00994365541614

info@gemikaya.com

www.gemikaya.com

تراورتن،موزائیک و انواع مختلف سنگها

شرکت سهامی مجتمع صنایع محصولات سنگ گمی قایا با مسئولیت محدود

1

دوغان آلتون

تلفن: 00994505431002

00994125655554

dogan.altun@gemikaya.com

 

تولید انواع مبل با ارزش 10 میلیون منات در سال

شهر نخجوان کوچه علیقلی غمگوسار 21

تلفن: 00994365451718

دورنگار : 00994365458062

www.gemikaya.com

انواع مختلف مبل

شرکت سهامی کارخانه مبل گمی قایا با مسئولیت محدود

2

ایلگار اسماعیل اف

00994702522111

75 میلیون عدد کپسول و درب بطری در سال

شهر نخجوان کوچه نصرالدین طوسی 7

تلفن: 00994365441434

دورنگار: 00994365507208

info@gemikaya.com

www.gemikaya.com

 

 

تولید پرفورم پلاستیکی و درب بطری های پلاستیکی

شرکت سهامی گمی قایا پرفورم پلاستیکی و درب

3

دوغان آلتون

تلفن: 00994505431002

00994125655554

dogan.altun@gemikaya.com

800 تن سیمان در روز

ناحیه کنگرلی روستای بویوکدوز

تلفن: 00994365508900

info@gemikaya.com

www.gemikaya.com

 

 

تولید سیمان

شرکت سهامی کارخانه سیمان گمی قایا با مسئولیت محدود

4

دوغان آلتون

تلفن: 00994505431002

00994125655554

dogan.altun@gemikaya.com

1 تن میخ در روز، 500 متر لوله ( شیروانی) در روز، 1.5 تن محصولات آهن در ساعت

شهر نخجوان کوچه نصرالدین طوسی 7

تلفن: 00994365455501

دورنگار: 00994365456094

info@gemikaya.com

www.gemikaya.com

انواع مختلف محصولات آهن ( مطابق سفارش)

شرکت سهامیمجتمع صنایع گمی قایا با مسئولیت محدود

5

دوغان آلتون

تلفن: 00994505431002

00994125655554

dogan.altun@gemikaya.com

دو میلیون متر مربع سقف کاذب در سال، 20 هزار تن گچ در سال، 100 هزار متر مکعب بتن در سال، 12 تن آهک در ساعت

ناحیه کنگرلی روستای بویوکدوز

تلفن: 00994365508900

info@gemikaya.com

www.gemikaya.com

تولید سقف کاذب، گچ ، بتون و آهک

گمی قایا هلدینگ

6

بهاور قاسم اف

تلفن : 00994553048474

تولید 3 هزار عدد ایرانیت در روز و 25 هزار متر مکعب رادیاتور

شهر نخجوان کوچه اذربایجان 2

تلفن: 00994553048474

دورنگار: 00994365441316

cahan_asc@hotmail.com

www.cahan.az

تولید ایرانیت و رادیاتور

شرکت سهامیمجتمع صنایع جهان با مسئولیت محدود

7

رضا نوروزلو

00994503108913

157 هزار عدد درب و پنجره در ماه، 5 هزار متر مربع سقف کاذب در ماه، 25 هزار متر مربع سایدینگ در ماه ، 50 هزار متر لوله پلاستیکی و 30 هزار متر لوله لاستیکی در ماه،120 هزار متر لوله برای آب شرب در ماه، 80 هزار متر لوله برای فاضلاب در ماه

شهر نخجوان کوچه عزیز علی یف 2

تلفن: 00994365457592

00994124472218

دورنگار : 00994365441316

pen@cahan.az

www.cahan.az

درب و پنجره های پلاستیکی، سقف کاذب پلاستیکی، لوله های پلاستیکی، pprc,pvc

شرکت سهامیجهان پن با مسئولیت محدود

8

تورال اسماعیل اف

تلفن: 00994553306928

00994502853800

250 متر مکعب لوحهای پلاستیکی در 8 ساعت، 7-2 متر شیشه ضد ضرب و تزیینی در یک ساعت، 1800 متر لوله و پروفیل آهنی در ساعت، 500 متر امور تبلیغاتی در روز

شهر نخجوان کوچه جلیل محمدقلی زاده

تلفن: 00994502853609

دورنگار: 00994365441133

dizaynmmc@yahoo.com

www.dizaynmmc.com

تولید تیر برق، لوح های پلاستیکی، محصولات طراحی پلاستیکی

دیزیان هلدینگ اتحادیه شرکت ها

9

تورال اسماعیل اف

تلفن: 00994553306928

00994502853800

1.5 تن در ساعت

شهر نخجوان کوچه ظریفه علی یوا

تلفن: 00994605406017

دورنگار: 00994365441133

dizaynmmc@yahoo.com

www.dizaynmmc.com

لوله و پروفیل آهنی

شرکت سهامیدیزاین با مسئولیت محدود

10

تورال اسماعیل اف

تلفن: 00994553306928

00994502853800

انواع مختلف مبل با ارزش 700 هزار منات در سال

شهر نخجوان کوچه آذربایجان 13

تلفن: 00994605407407

دورنگار: 00994365458377

dizaynmebel@dizaynholdinq.com

www.dizaynholdinq.com

انواع مختلف مبل

شرکت سهامی

دیزاین مبلبا مسئولیت محدود

11

راسیم بایرام اف

00994503003336

1050 تن کیسه های پلاستیکی در سال، 106 تن وسایل پلاستیکی ( وسایل منزل) در سال، 3120 تن مواد اولیه PVC درسال

شهر نخجوان کوچه شهریار

squliyev524@gmail.com

 

 

 

 

ظروف و کیسه های پلاستیکی

شرکت

تما پلی اتیلن

12

راسیم بایرام اف

00994503003336

2400 تن کابل و سیم برق در سال

شهر نخجوان کوچه شهریار

squliyev524@gmail.com

کابل برق

شرکت تما-نخجوان

13

پلاد صادق اف

00994552049151

4000 دستگاه خودرو در سال

شهر نخجوان محله پنجم کوچه 1

تلفن: 00994365459893

دورنگار: 00994365459893

s.polad@hotmail.com

www.naz.az

تولید اتومبیلهای سواری و باری ( ناز لیفان )

شرکت سهامی کارخانه ماشین سازی نخجوان با مسئولیت محدود

14

المان سیداف

00994702430868

2400 تن گاز کاربن در سال و 50 تن یخ خشک در سال

ناحیه جلفا اقامتگاه داری داغ Az7200

تلفن: 00994365540247

elman.seyidov@mail.ru

تولید گاز کاربن و یخ خشک

شرکت سهامی کارخانه گاز کاربن با مسئولیت محدود

15

سخاوت بایرام اف

00994504209933

800 متر مربع پارکت در طول روز ، 420 متر مربع سقف کاذب چوبی در روز

شهر نخجوان کوچه عزیز علی یف 17

تلفن: 00994365445310

saxavatbayramov@yahoo.com

تولید پارکت ( چوبی )

شرکت سهامی آراز هلدینگLTD با مسئولیت محدود

16

علی الدین اللهوردی یف

00994503101160

240 هزار عدد میز با روپوش لامینت در سال، 480 هزار عدد لوح دارای روپوش pvc

 

شهر نخجوان خیابان حیدر علی یف 16 الف

تلفن: 00994365504111

decorgroupnax@bk.ru

www.decorqrup.com

تولید لوح های laminat

شرکت سهامیدکور گروه با مسئولیت محدود

17

ابراهیم عباس اف

00994506337373

 

53.3 میلیون عدد پوشاک بچه در سال

شهر نخجوان کوچه ن. علی یف

تلفن: 00994702332210

aki_pharma@yahoo.com

تولید پوشاک کودک و الکل طبی

شرکت AKI انبار دارو

18

اعتبار حاجی یف

00994503596355

1000 عدد پیراهن در طول روز، 6 هزار عدد دست لباس مدرسه در ماه، 4 هزار عدد کت و شلوار در ماه

 

شهر نخجوان کوچه آتاترک

تلفن: 00994365458045

zumrudtekstil@mail.ru

 

 

تولید لباس ( سفارشی )

شرکت کوچک زمرد

19

روشن عابدین اف

00994503109590

400 عدد پیراهن و شلوار

شهر نخجوان کوچه ادریس محمداف

تلفن: 00994365450649

دورنگار: 00994365458408

Suna_288@hotmail.com

لباس کار برای کارگر (سفارشی )

شرکت سهامی عام دوخت نخجوان

20

انور کاراحان

00994515673707

00994705808373

120 تن محصول در سال

شهر نخجوان کوچه شهریار 1

تلفن: 00994365445402

دورنگار:00994365445403

info@nuhcixan.com

www.nuhcixan.com

 

محصولات بهداشتی و نظافتی

شرکت سهامینوح چیخان با مسئولیت محدود

21

جعفر یعقوب اف

00994503761610

3 تن مواد اولیه در ساعت

شهر نخجوان کوچه خطایی محله 58

gyaqubov@yahoo.com

تولید کارتن

شرکت سهامیالمار با مسئولیت  محدود

22

نسیمی داداش اف

00994502184717

00994503275263

3 میلیون عدد دستکش در سال

شهر نخجوان کوچه شهریار

تلفن: 00994365456141

n.dadasov@mail.ru

تولید دستکش کار

(سفارشی )

شرکت سهامی عامآلت تیرکاتاژ

23

ارزو دنیاملی یف

00994502105310

1080 تن محصول در سال

ناحیه بابک روستای آراز

تلفن: 00994365542589

دورنگار: 00994365456650

deritechizat@box.az

اعمال پوست گاو و گوسفند ( نیم کارخانه ای )

شرکت سهامی عامتجهیزات

24

نامیق علی یف

00994553912000

100 جفت کفش در روز

شهرنخجوان کوچه حزی اصلان اف 2/5

تلفن: 00994702430121

تولید کفش

انجمن روابط اقتصادی خارجی شیروان شاهلار

25

امین زینال اف

تلفن : 00994552857030

-------------------

شهر نخجوان کوچه نصرالدین طوسی ، مرکز بیزنس نخجوان

تلفن: 00994365450263

pronakh@gmail.com

خدمات صادرات و واردات

شرکت سهامی محصولات نخجوان با مسئولیت محدود

26

تلفن:009945502225

الی 8

87 کارمند و تامین کننده دارو برای 230 داروخانه

شر نخجوان کوچه شهریار شماره 111

office@aki-pharm.com

http://aki-pharm.com

 

تهیه و توزیع دارو

شرکت دارویی "آکی فارم"

27