اطلاعات اقتصادی نیجریه

قوانین بیمه، تامین اجتماعی، شرکت های خارجی، و مالیات کشور نیجریه در فایل های زیر قابل مشاهده است.

   دانلود : FIRS_Establishment_Act_2007.pdf           حجم فایل 1963 KB
   دانلود : CITA.pdf           حجم فایل 611 KB
   دانلود : Capital Gains Tax Act.pdf           حجم فایل 117 KB
   دانلود : Ammendment of the 5th Schedule to the CIT Act.pdf           حجم فایل 749 KB