قوانین بیمه در صربستان در فایل زیر قابل مشاهده است.

   دانلود : law_insurance.pdf           حجم فایل 466 KB